Tezy ON w skrócie

Home / Aktualności / Tezy ON w skrócie

Tezy ON w skrócie

Skąd przychodzimy?

 • Ruch Obywatele Nauki powstał, żeby przypomnieć jak ważną rolę w życiu społeczeństwa i państwa odgrywa nauka.
 • Powstał, gdyż nauka jest obecnie zaniedbana, a jej potencjał pozostaje niewykorzystany.
 • Ruch Obywatele Nauki powstał z palącej potrzeby zmiany tej sytuacji.

Kim jesteśmy?

 • ON to ruch ludzi, którzy uważają, że nauka jest potrzebna.
 • Ruch ON powstał w środowiskach naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy, a których łączy przekonanie o konieczności zmian w nauce i wokół niej.
 • Ruch ON jest otwarty dla wszystkich obywateli, którzy podzielają pogląd, że nauka jest ważna. Prosimy o poparcie, które można wyrazić swoim podpisem na tej stronie.
 • Ruch opiera się na wolontaryjnej pracy naukowców i sympatyków nauki.

Co chcemy osiągnąć?

 • Chcemy doprowadzić do powstania i podpisania Paktu dla Nauki, który będzie określał kierunki polityki naukowej państwa na kolejne lata
 • Chcemy dialogu z władzami publicznymi, który doprowadzi do określenia kierunków polityki państwa wobec nauki i szkolnictwa wyższego
 • Chcemy Paktu dla Nauki, nad którego realizacją będzie czuwać strona społeczna.

Dlaczego Pakt?

 • Uważamy, ze nauka jest zbyt ważna, żeby zostawić ją wyłącznie politykom
 • Nauka potrzebuje umowy społecznej, której stronami powinny być środowiska naukowe, obywatele i władze.
 • Chcemy, by na kierunek tych zmian znaczący wpływ mieli ludzie nauki, i ci wszyscy, dla których nauka jest wartością.

Czego Pakt powinien dotyczyć?

 • Chcemy aby Pakt dotyczył nie tylko zmian w samej nauce (dotyczących takich kwestii jak: transparentność procedur, finansowanie nauki, zasady dobrych praktyk).
 • Chcemy, żeby Pakt dotyczył także tego, co społeczeństwo może od nauki uzyskać: w edukacji, innowacji i popularyzacji nauki.
  • Edukacji – czyli zwiększenia znaczenia rozumowania naukowego na wszystkich szczeblach kształcenia, zamiast jedynie przyswajania informacji.
  • Innowacji – czyli zbliżenia nauki i przedsiębiorców.
  • Popularyzacji – czyli współuczestnictwa na codzień obywateli w życiu naukowym.

Jak wyobrażamy sobie pracę nad Paktem?

 • Zgodnie z dobrymi standardami naukowymi.
 • Inicjujemy dyskusję w kluczowym dla nauki kwestiach, która ma doprowadzić do propozycji konkretnych rozwiązań.
 • Dyskusja będzie się tyczyć głównie na naszej stronie internetowej.
 • Dyskusja jest organizowana w obszarach zaproponowanych przez inicjatorów, ale jesteśmy otwarci na wszelkie merytoryczne propozycje uczestników dyskusji.
 • Może w niej brać udział każdy, pod warunkiem, że swoje opinii wyraża nieanonimowo.

Jak można nas wesprzeć?

 • Można nas wesprzeć podpisując nasz manifest na tej stronie.
 • Można brać udział w dyskusjach na stronie
 • Można zgłosić się jako wolontariusz.
 • Można zachęcać innych do podpisywania.

Wszyscy potrzebujemy Paktu dla Nauki! Dobra nauka jest ważna!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.