Obywatele Nauki o wydatkach na naukę

Home / Aktualności / Obywatele Nauki o wydatkach na naukę

Obywatele Nauki o wydatkach na naukę

45 europejskich Noblistów i laureatów Medalu Fieldsa zaapelowało do głów państw i rządów Unii Europejskiej o nie obniżanie budżetu na naukę w dobie kryzysu. Zdaniem laureatów jedynie nauka jest w stanie podnieść konkurencyjność europejskiej gospodarki. Wychodząc z tej samej przesłanki, do skokowego podniesienia budżetowych wydatków na naukę w Polsce wzywa ruch społeczny „Obywatele Nauki”. W 2013 planowane wydatki na naukę w Polsce mają osiągnąć 0,4 % PKB (łącznie z dofinansowaniem z UE).
Apel Noblistów dotyczy całej Unii i jest ważnym głosem w toczącej się obecnie debacie o budżecie UE. W Polsce trudno byłoby apelować o nie obniżanie wydatków na naukę, gdyż wynik poniżej 0,5 proc. PKB plasuje nas na ostatnich miejscach wśród państw członkowskich Unii, która i tak wydaje znacząco mniej na naukę niż USA i Japonia. Gdyby zachować takie tempo wzrostu udziału wydatków na naukę w PKB jak w ostatnich dwóch latach to 1% PKB przeznaczanych na naukę osiągniemy w 2023 roku, a 2% PKB około 2050 roku. Dlatego powstały niedawno ruch społeczny „Obywatele Nauki” wzywa do skokowego podniesienia budżetowych wydatków na naukę. „Tak jak argumentują w swoim liście nobliści, tak i my w Polsce wiemy, że podniesienie konkurencyjności naszej gospodarki najłatwiej osiągnąć podniesieniem poziomu dotacji na naukę – mówi dr hab. Marcin Grynberg, jeden z inicjatorów ON – To właśnie nauka – jak mało jaka inna dziedzina życia – wpływa na gospodarkę, społeczeństwo oraz jakość życia nas wszystkich” – dodaje.
Planowane w budżecie państwa na rok 2013 wydatki na naukę stanowią zaledwie ok. 0,4% PKB. W minionych latach wydatki budżetowe na naukę zawierały się w przedziale 0,32-0,39% PKB. Mimo wsparcia jakim dla nauki w Polsce są fundusze europejskie skala finansowania nauki pozostaje u nas wstydliwie niska. W nadchodzącym budżecie państwa widać przy tym jeszcze inną złą tendencję: proporcjonalne zmniejszenie wydatków na naukę. Do roku 2012 udział wydatków w budżecie państwa regularnie wzrastał. W budżecie na 2013 rok wydatki choć są wyższe w kwotach brutto, to stanowią wartość o 2,5% niższą wobec wydatków w 2012 roku. Pamiętajmy przy tym, że budżetowe wydatki na naukę to mniej niż 2% całego Polskiego budżetu.
W publicznej debacie mniej jednak słyszy się o niedofinsowaniu nauki w Polsce, a więcej o niskiej jakości polskich uczelni, czy niskim współczynniku cytowań polskich badaczy. Dla wszystkich jest jasne, że w nauce potrzebne są zmiany. Obywatele Nauki chcą te zmiany  animować i przeprowadzać – mówi dr Aneta Pieniądz, jedna z inicjatorek ON – Czas jednak by politycy wsłuchali się w głos środowisk naukowych, w tym również noblistów, i przyznali że dla wspólnego dobra, z korzyścią dla całego społeczeńctwa warto szczodrze zainwestować w naukę.
Finansowanie nauki na poziomie poniżej połowy procenta PKB pozwala na utrzymywanie istnienia nauki, lecz nie pozwala na jej swobodny, kreatywny i szybki rozwój. A tylko taki może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności Polski i poprawy warunków życia nas wszystkich. Obywatele Nauki postulują zatem by decydenci, bez względu na polityczne barwy, zawarli ponadpolityczne porozumienia i zgodzili się na szybkie podniesienie wydatków na naukę do 2% PKB. Taki wzrost stanowiłby pięciokrotne podniesienie dofinansowania nauki, choć nadal pozostał niewielkim wydatkiem w skali państwa. Nie stać nas na oszczędności w tej dziedzinie życia.

ryc. poprawiona dn. 29.10.2012

—————————————————————————————————————————
Dane źródłowe do ryciny zostały pozyskane ze stron Ministerstwa Finansów:
2013  –  http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=32&id=314184
2012  –  http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=32&id=240664&typ=news
2011  –  http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=32&id=202730&typ=news
Dla wygody,  konkretne pliki z wykorzystanymi danymi są dostępne jako archiwum ZIP na stronie ON.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.