Obywatele Nauki w Sejmie – sprawozdanie ze spotkania

Home / Aktualności / Obywatele Nauki w Sejmie – sprawozdanie ze spotkania

Obywatele Nauki w Sejmie – sprawozdanie ze spotkania

W dniu 16 listopada br. w gmachu Sejmu odbyło się spotkanie przedstawicieli „Obywateli Nauki” z posłami oraz przedstawicielami świata nauki. W spotkaniu – zorganizowanym przez dr. Mariana Siwiaka – wzięli udział posłowie: Krystyna Łybacka (SLD), Marcin Święcicki (PO), Michał Jach (PiS), Piotr Bauć (Ruch Palikota) oraz m.in. Krzysztof Arczewski (ITLiMS PW), Wojciech Bal (IBB PAN), Beata Chmiel (Inst. Sztuki Filmowej/„Obywatele Kultury”), Tomasz Grabowski (ITLiMS PW), Marcin Grynberg (IBB PAN, „Obywatele Nauki”), Marcin Łuszczyński (NCBiR), Anna Muszewska (CeNT UW, „Obywatele Nauki”), Łukasz Niesiołowski-Spano (IH UW, „Obywatele Nauki”), Jacek Szumbarski (ITLiMS PW).

ON zaprezentowali swoje cele, metody działania oraz główne postulaty. Posłowie z zainteresowaniem i życzliwością odnieśli się do planów ON.  W dyskusji, która wywiązała się w dalszej części spotkania poseł Marcin Święcicki wspomniał o znacznych środkach z UE przeznaczanych na naukę, zwrócił wszakże uwagę na niedostatki zaplecza technicznego niezbędnego do ich sensownego wydatkowania. Posłanka Krystyna Łybacka przywitała z satysfakcją istnienie ON jako inicjatywy obywatelskiej. Zwróciła uwagę, że zgodnie ze Strategią Lizbońską postuluje się wydatki na naukę w wysokości 3% a nie – jak postulują ON – zaledwie 2% PKB. Przyznała, że konieczne są zmiany prawa pozwalające na usprawnienie mechanizmów funkcjonowania nauki, w tym np. ułatwienie współpracy nauki z biznesem. Mowa była również o celowości przesunięć wydatków w budżecie państwa tak, by zwiększyć finansowanie badań naukowych, które są niezbędnym bodźcem rozwoju cywilizacyjnego i wzrostu innowacyjnności w Polsce. Posłanka liczy, że ON będzie rekomendować naukowców-ekspertów, którzy mogliby służyć radami komisjom sejmowym w ich pracach legislacyjnych.

Poseł Michał Jach, stwierdził, że samo powstanie oddolnego ruchu ON dowodzi, iż kondycja nauki w Polsce nie jest zadowalająca i nie odpowiada aspiracjom Polaków. Podobnie rzecz się ma z pozycją polskich uczelni w rankingach międzynarodowych. Wyraził zdanie, że choć w polskiej nauce tkwi wielki niewykorzystany potencjał,nie da się go wyzwolić bez zmiany systemu uprawiania nauki w Polsce. Poseł Piotr Bauć podzielił się swoimi doświadczeniami z życia akademickiego, wyrażając nadzieję, że ON zaprezentują posłom propozycje konkretnych rozwiązań prawnych, które pomogą w naprawie aktualnego sytuacji.

Dyskutanci w swych wypowiedziach poruszali również kwestie związane z nierównym statusem uczelni prywatnych i publicznych (Krzysztof Iszkowski), problemami w przeprowadzaniu w Polsce patentów, mechanizmów podnoszenia wydajności naukowej na uczelniach (Wojciech Bal) oraz złym statusem prawnym doktorantów (Jacek Szumbarski). O zagadnieniach związanych z przerostem zatrudnienia w sektorze administracji uczelni mówili (Tomasz Grabowski i Anna Muszewska). Zwrócono uwagę na brak długoterminowego finansowania i w konsekwencji trudności w polityce kadrowej instytucji nauki (Wojciech Bal, Anna Muszewska).

Sporo uwagi poświęcono mankamentom funkcjonowania w realiach nauki Prawa o Zamówieniach Publicznych (Wojciech Bal, Beata Chmiel, Tomasz Grabowski). Efektem tej rozmowy jest planowane wspólne posiedzenie sejmowych komisji gospodarki i innowacji oraz edukacji, szkolnictwa i nauki, na które zaproszony ma być Prezes Biura Zamówień Publicznych. Na tym spotkaniu ma być omawiany niedawny raport NIK na temat efektywności finansowania badań naukowych oraz możliwości modyfikacji PZP i praktyki jego rygorystycznego stosowania. Na posiedzenie to został też zaproszony przedstawiciel ON.

 

 

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.