Ukazał się raport Fundacji Edukacyjnej Perspektywy „Studenci zagraniczni w Polsce 2012″

Home / Aktualności / Ukazał się raport Fundacji Edukacyjnej Perspektywy „Studenci zagraniczni w Polsce 2012″

Ukazał się raport Fundacji Edukacyjnej Perspektywy „Studenci zagraniczni w Polsce 2012″


Więcej studentów zagranicznych na polskich uczelniach

Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała Raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2012” przedstawiający najnowsze trendy w zakresie umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Obecnie w Polsce studiuje 24 253 studentów zagranicznych z 141 krajów, czyli o prawie 4 tysiące więcej niż w roku ubiegłym. Stanowią oni jednak zaledwie 1,1% wszystkich studentów. To nie tylko znacząco mniej niż w najwyżej rozwiniętych krajach Zachodu czy w Chinach, ale też mniej niż u naszych sąsiadów: w Czechach, na Węgrzech, Słowacji, Słowenii, Litwie, Łotwa, Estonii, a nawet w Bułgarii i Rumunii. Polska pozostaje najmniej umiędzynarodowionym krajem członkowskim UE i jednym z najniżej umiędzynarodowionych w OECD. Mimo tych niezadowalająco niskich wyników daje się zauważyć stopniową poprawę współczynnika obecności studentów zagranicznych na polskich uczelniach;  jeszcze pięć lat temu stanowili oni zaledwie 0,6% wszystkich studentów. Najwięcej studentów zagranicznych przyjeżdża na polskie uczelnie z krajów sąsiedzkich – Ukrainy (6321) i Białorusi (2937). Dalsi w kolejności są Norwedzy (1514), Szwedzi (1162) i Amerykanie  (970), którzy najczęściej podejmują w Polsce studia medyczne. Nową, dynamicznie rosnącą grupą studentów zagranicznych na polskich uczelniach są Hiszpanie. W tej chwili studiuje ich w naszym kraju 1177. Najchętniej wybierają oni studia techniczne.

Ponad 28% studentów zagranicznych studiuje w Polsce kierunki ekonomiczne i biznesowe, ponad 26% nauki medyczne, 11% – kierunki techniczne, a ponad 8% – nauki społeczne.

W porównaniu ze średnią światową, w Polsce jest wciąż stosunkowo niewielu studentów z Azji – tylko 565 Chińczyków, 533 Tajwańczyków, 215 Hindusów i 197 Wietnamczyków. Dodatkowo niepokoi fakt, że, wbrew światowemu trendowi ich liczba w Polsce spada.

Wciąż rośnie liczba studentów z Ukrainy na polskich uczelniach. Od 200 roku liczba ich wzrosła ponad dwukrotnie! Polska, obok Rosji i Niemiec jest najchętniej wybieranym krajem przez studentów ukraińskich.

Na świecie ponad 4 miliony studentów wybiera studia poza granicami swojego kraju. Do roku 2020 liczba ta ma się podwoić. Ponad połowa międzynarodowych studentów to Azjaci (Chińczycy, Hindusi i Koreańczycy). Znakomitą większość studentów z zagranicy goszczą uczelnie krajów OECD, a spośród nich najchętniej wybierane są: Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Do krajów „wielkiej piątki” trafia ponad połowa wszystkich studentów zagranicznych w skali globu.

Ocenia się, że w skali globalnej, rynek studiów międzynarodowych przynosi krajom goszczącym studentów zagranicznych około 80-90 miliardów dolarów rocznie. W Polsce szacunkowy wkład studentów zagranicznych dla gospodarki to w tej chwili około 100 milionów euro rocznie.

Raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2013″ oparty jest na niepublikowanych danych GUS a także na danych OECD, UNESCO i Eurostat. Publikacja ta powstała w ramach wieloletniego programu promocji polskich uczelni za granią „Study in Poland”, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną Perspektywy – www.info.studyinpoland.pl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.