Debata ON: Kariera naukowa – improwizacja czy strategia?

Home / Aktualności / Debata ON: Kariera naukowa – improwizacja czy strategia?

Debata ON: Kariera naukowa – improwizacja czy strategia?

Z wielką przyjemnością zapraszamy wszystkich Państwa na drugą debatę Obywateli Nauki. W piątek 1 marca od 17:00 w Audytorium budynku Starego BUW na głównym kampusie Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) chcemy przedyskutować ścieżki kariery naukowej w Polsce – czy warto podążać tą drogą? czy da się ją zaplanować?  dokąd może nas zaprowadzić?

Kariera naukowa – improwizacja czy strategia?

W dyskusji udział wezmą m.in.
prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog
dr hab. Izabela Wagner – socjolog z Instytutu Socjologii UW zajmująca się badaniami nad pracą zawodową naukowców i artystów
dr Emanuel Kulczycki – filozof  z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmuje się m.in. zagadnieniami komunikacji naukowej, bloger
dr Arkadiusz Bonna –  postdok w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, zajmuje się biochemią białek.

1 marca 2013
Audytorium budynku Starego BUW
(główny kampus  UW)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
godzina 17:00

Dyskusja skupiać się będzie wokół następujących tematów:

  1. Model kariery naukowej według znowelizowanej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” i pierwsze skutki wprowadzania reformy w życie.
  2. Nauka jest jedna, ale ma wiele dziedzin – konsekwencje narzucania jednego formalno-prawnego modelu kariery naukowej we wszystkich dziedzinach nauki.
  3. Chcemy (nie wszyscy) amerykańskiego modelu kariery naukowej – ale czy na pewno wiemy, co to znaczy?
  4. Umiędzynarodowienie nauki – w jaki sposób polscy naukowcy mogą i powinni uczestniczyć w tworzeniu międzynarodowej wspólnoty wiedzy (indeksy cytowań, „publish or perish”, angielski jako lingua franca nauki XXI w., mobilność naukowców – za i przeciw).
  5. Naukowiec żyje nie tylko nauką – warunki pracy naukowców w Polsce (zaplecze techniczne, finansowe, bezpieczeństwo zatrudnienia, jak pogodzić życie rodzinne z pracą naukową).

Niestety streamingu on-line z debaty ON 1 marca nie uda nam się zapewnić.  Proponujemy, aby Ci z Państwa, którzy zechcą ją relacjonować na Twitterze używali taga #debON01 .

 

Pobierz plakat!
(i powieś go na swoim wydziale/instytucie!) 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.