Debata Obywateli Nauki – Etyka w nauce – 15.IV. Lublin

Home / Aktualności / Debata Obywateli Nauki – Etyka w nauce – 15.IV. Lublin

Debata Obywateli Nauki – Etyka w nauce – 15.IV. Lublin

Obywatele Nauki i Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) serdecznie zapraszają na debatę „O etyce w nauce”, która odbędzie się w poniedziałek 15 kwietnia 2013 r. o godz. 11:30 w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A, Lublin).

O etyce w nauce

Podczas debaty będziemy podejmować następujące tematy:
1. Etos profesora – czy jeszcze istnieje? Zobacz: Kodeks Etyki Pracownika Naukowego PAN.
2. Wykładowcy-studenci: relacje wzajemne, wzajemne uprzedzenia, patologie.
3. Etyka studencka: ściąganie na egzaminach, kupowanie prac, plagiaty, filozofia „copy-paste”.
4. Plagiaty popełniane przez naukowców i jak z nimi walczyć.


15 kwietnia 2013 r. , godz. 11:30
Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A, Lublin

Czy w dzisiejszym systemie szkolnictwa wyższego jest jeszcze miejsce dla prawdziwych Mistrzów, Nauczycieli, którzy nie tylko imponują swoją wiedzą, lecz mogliby także być wzorami prawości i uczciwości zarówno w życiu osobistym, jak i naukowym; którzy mogliby pomagać w dokonywaniu życiowych wyborów? A może uniwersytet ma być tylko szkołą zawodową, w której wykładowca/usługodawca przekazuje studentowi/klientowi towar w postaci wiedzy? W jaki sposób nauczyciele akademiccy powinni angażować się w życie społeczne poza zamkniętym światem uczelni i instytutów badawczych?

Czym jest dziś studiowanie? Odnieść można wrażenie, że dla wielu studentów proces studiowania jest rozgrywaniem gry o sumie zerowej, w której nauczyciel jest przeciwnikiem. Stąd m.in. biorą się takie zjawiska jak ściąganie na egzaminach, oszustwa czy plagiaty. Jak zmienić ten stan rzeczy i zbudować wzajemne zaufanie? Czy i jakich autorytetów naukowych potrzebują studenci? Czy idea universitas jest jeszcze żywa?

Jak zwalczać nieetyczne postawy wśród pracowników nauki? Jakie czynniki przyczyniają się do przymykania oczu na takie patologiczne zjawiska jak plagiat, kradzież cudzych pomysłów, mobbing? Czy winą za takie przypadki należy obciążać wyłącznie środowisko naukowe, a może przyczyną są także rozwiązania systemowe, zachęcające do takich praktyk?

Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi w trakcie debaty. Wszystkich uczestników zachęcamy do dyskusji.

Wśród panelistów:

prof. Małgorzata Kowalewska – hitoryk filozofii, UMCS w Lublinie
prof. Lesław Hostyński – filozof i etyk, UMCS w Lublinie
dr Jarosław Sak – kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr Łukasz Niesiołowski-Spanò – historyk z Uniwersytetu Warszawskiego, aktywista Obywateli Nauki
dr Sebastian Kawczyński – prezes zarządu Plagiat.pl Sp. z o. o., z wykształcenia również historyk

Udział w debacie zapowiedział także JM Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.