Kobiety w Nature

Home / Aktualności / Kobiety w Nature

Kobiety w Nature

Nature 7 marca br. opublikowało osobną serię artykułów poświęconych kobietom w nauce. Można w nich przeczytać między innymi o utrzymywaniu się różnicy w zarobkach między kobietami a mężczyznami (gender gap), o wyższej reprezentacji mężczyzn w radach nadzorczych i komisjach, o grzechach biografów dokumentujących dokonania kobiet, o większej przyznawalności grantów mężczyznom oraz o propozycjach zmian sprzyjających wyrównaniu szans kobiet i mężczyzn pracujących w nauce.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.