W trosce o to, by nauka była nauką

Home / Dobre Praktyki / W trosce o to, by nauka była nauką

W trosce o to, by nauka była nauką

Prof. Tomasz Wesołowski z Pracownii Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego w artykule Faulty practice in field biology zabrał głos w dyskusji na temat standardów publikacji i prowadzenia badań wskazując na możliwe drogi poprawy. Głównym grzechem naukowców jest dążenie do opublikowania jak największej liczby artykułów w najbardziej prestiżowych czasopismach kosztem jakości metodologicznej i naukowej. Restykcyjne wymagania edytorów czasopism odnośnie rzetelnośći dokumentacji prowadzonych badań mogą uratować naukę przed bylejakością. Problemem jest nieustannie niski prestiż towarzyszący biologii środowiskowej i taksonomii w porównaniu z biologią molekularną i komórkową. Głos prof. Wesołowskiego współgra z obawami wyrażonymi przez prof. Jana Marcina Węsławskiego z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie wyrażonymi w grudniu 2012 w Gazecie Wyborczej.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.