Inicjatywa ON – ruszyła baza raportów dotyczących nauki w Polsce

Home / Aktualności / Inicjatywa ON – ruszyła baza raportów dotyczących nauki w Polsce

Inicjatywa ON – ruszyła baza raportów dotyczących nauki w Polsce

Obywatele Nauki przy wydatnej pomocy fundacji SmarterPoland.pl uruchomili Bazę Wiedzy Diagnostów skupiającej różne raporty oraz strategie dotyczące stanu nauki w Polsce, polskich uczelni wyższych czy edukacji. „Rdzeń” bazy jest obecnie redagowany przez zarejestrowanych użytkowników, ale każdy może zaproponować znane sobie dokumenty.

Obywatele Nauki stawiają sobie za cel aby w Polsce dało się uprawiać dobrą naukę. Obecnie jest to, poza nielicznymi wyjątkami, bardzo trudne i potrzeba szeregu zmian aby stało się to osiągalne. ON uważają, że zmian tych nie można przeprowadzić na chybcika i trzeba się do nich przygotować po przez rzeczową debatę wolną o politykierstwa, opartą o solidną diagnozę naszych potrzeb, zasobów i możliwości. Temu ma służyć Zespół Diagnoz.
Diagnozy, z kolei, muszą być oparte o solidną wiedzę – stąd potrzeba Bazy Wiedzy Diagnostów. Informacje o różnych aspektach stanu nauki i edukacji wyższej w Polsce są rozproszone i często opisują tylko wybrane fragmenty rzeczywistości. Chcemy je zebrać w jedno internetowe repozytorium, które będzie dostępne nie tylko dla aktywistów czy sympatyków ON, ale dla wszystkich zainteresowanych.
Zbieramy przede wszystkim raporty świeże i zawierające rzeczowe dane, ale interesują nas również wszelkie inne publikacje, które miały wpływ na decyzje kształtujące obecny stan polskiej rzeczywistości naukowej.

Baza Wiedzy Diagnostów

Tutaj można obejrzeć obecnie zamieszczone raporty

Tutaj można złożyć swoje propozycje i sugestie do BWD

lub po przez wysłanie maila na adres przemyslaw.biecek na serwerze gmail

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.