Debata „Etyka w nauce”, Lublin, 15 kwietnia – zaproszenie

Home / Aktualności / Debata „Etyka w nauce”, Lublin, 15 kwietnia – zaproszenie

Debata „Etyka w nauce”, Lublin, 15 kwietnia – zaproszenie

Debata „Etyka w nauce” – Lublin 15 kwietnia 2013 r.

Jednym z głównych celów Obywateli Nauki jest popularyzacja wiedzy. Realizacja tego celu będzie jednak trudna, jeśli nie uda się odbudować etosu Profesora. Brakuje dziś bowiem prawdziwych Mistrzów, Nauczycieli, którzy nie tylko imponują swoją wiedzą, lecz mogliby także być drogowskazem życiowym, wzorem przyzwoitości, prawości i uczciwości zarówno w życiu osobistym, jak i naukowym; którzy własnym przykładem mogliby pomagać w dokonywaniu życiowych wyborów. Obecny, zbiurokratyzowany model szkolnictwa wyższego w coraz większym stopniu uniemożliwia nawiązywanie relacji mistrz-uczeń. Na dłuższą metę prowadzi to do degeneracji idei studiów akademickich, a już dziś skutkuje spłyceniem kształcenia, odrywa studentów od wykładowców, nie pozwala na budowanie wzajemnego zaufania i tego, czemu służyć powinny m.in. studia uniwersyteckie i co jest jednym z priorytetów polityki społecznej – pomnażaniu kapitału społecznego.

Odnieść można także wrażenie, że dla wielu studentów proces studiowania jest rozgrywaniem gry o sumie zerowej. Uważają oni, że polega to na ciągłym przechytrzaniu wykładowców po to, żeby wykładowcy nie przechytrzyli ich. Wielu studentów nie chce zrozumieć, że w istocie jest to gra o sumie niezerowej, wygrany-wygrany, i że sukces studenta jest także sukcesem nauczyciela. Stąd m.in. bierze się wiele konfliktów na uczelniach i zjawiska takie, jak nieuczciwość (ściąganie na egzaminach czy plagiaty, choć oczywiście nie jest to jedyna przyczyna). Młodzi ludzie traktują często nauczycieli jak przeciwników, nie mają do nich zaufania. By trend ten odwrócić niezbędne jest pilne podjęcie działań na rzecz odbudowy autorytetów.

Obie strony, zniechęcone do dialogu, zatraciły gdzieś świadomość, co oznacza słowo universitas. Problemy, o których mówimy, są zawinione częściowo przez wykładowców, częściowo przez młodzież, ale w gruncie rzeczy dopatrujemy się tu czegoś głębszego i nie mamy zamiaru wskazywać winnych jedynie wśród nich.

W naszym przekonaniu zjawiskiem wpływającym negatywnie na wiele dziedzin życia, w tym także na naukę i uniwersytety, jest brak wzajemnego zaufania nie tylko pomiędzy nauczycielem a uczniem, ale w ogólności pomiędzy człowiekiem a człowiekiem oraz brutalizacja debaty publicznej. Trudno mówić o uzdrowieniu uniwersytetu bez dokonania zasadniczej zmiany aksjologicznej. Odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich, na każdym członku społeczności. Należy oczekiwać takiego przewartościowania od polityków, dziennikarzy, a dalej również od naukowców, którym nie wolno przynosić ujmy środowisku naukowemu, poprzez angażowanie się w partykularne gry interesów prowadzone na krótką metę (do zachowania wysokich standardów moralnych każdy zobowiązuje się w przysiędze doktorskiej). Pogoń za sukcesem, bezpardonowa rywalizacja o ograniczone zasoby, brak kośćca moralnego zmniejszają wrażliwość niektórych członków społeczności naukowej na praktykę plagiatów, niejasne kryteria awansu, nierzetelność recenzji i inne patologiczne zjawiska.

O tych problemach dyskutować będziemy już 15 kwietnia, w Lublinie, Sala Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A, początek, godz. 11.30.

W imieniu organizatorów

dr Piotr Tafiłowski

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.