List Otwarty do Premiera Donalda Tuska w sprawie sytuacji w szkolnictwie wyższym i nauce

Home / Aktualności / List Otwarty do Premiera Donalda Tuska w sprawie sytuacji w szkolnictwie wyższym i nauce

List Otwarty do Premiera Donalda Tuska w sprawie sytuacji w szkolnictwie wyższym i nauce

Poniżej publikujemy treść listu, jaki w dniu 26 kwietnia został złożony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– – – –

 

Szanowny Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów RP

 

Szanowny Panie Premierze!

Zwracamy się do Pana w formie listu otwartego zaniepokojeni sytuacją, jaka wystąpiła w ostatnim okresie w szkolnictwie wyższym i nauce. Przeprowadzane reformy dotyczące tych dziedzin przyniosły efekty, które muszą budzić niepokój. Uważamy, że problemy, które poruszamy w liście dotyczą ogromnej większości pracowników naukowo-dydaktycznych w Polsce i czujemy obywatelski obowiązek wspólnie wypracować działania naprawcze.

  1. Polityka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie jest prowadzona na zasadzie dialogu ze światem nauki. Wszelkie obiekcje wobec rozwiązań opracowanych przez Ministerstwo są lekceważone. Przyjęte przepisy zawierają wiele błędów, które tylko częściowo mają zostać zmienione w planowanej nowelizacji Ustawy o szkolnictwie wyższym. Środowiska naukowe, które same widzą konieczność reformy, nie są traktowane przez Ministerstwo jako partner, co powoduje narastającą ich frustrację i negatywne nastawienie do wszelkich działań Ministerstwa.
  2. Narasta biurokratyzacja procedur w organizacji nauki, przyznawaniu grantów, obsłudze badań naukowych. Działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmowane są często w sposób nieskoordynowany (spóźnione i często niespójne akty niższego rzędu), co prowadzi do ogromnego rozrostu sprawozdawczości, wielokrotnego gromadzenie tych samych danych w nieco innych przekrojach. Angażuje to w coraz większym stopniu kadrę naukową w działalność administracyjną, utrudnia pracę naukową i dydaktyczną.
  3. Poważne obawy budzą efekty reformy zwłaszcza w odniesieniu do nauk humanistycznych, w stosunku do których zastosowano rozwiązania nieodpowiadające ich specyfice, a kontynuowanie ich wdrażania może spowodować poważną zapaść tych gałęzi nauki.
  4. Brak jest jakiejkolwiek szerszej wizji zmiany dramatycznej sytuacji finansowej polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, zwłaszcza zaś młodej kadry naukowej.
  5. Polityka ministerstwa przez nadmierny rozrost procedur i wymogów formalnych doprowadziła do upośledzenia szkół prywatnych, na rzecz dużych, często nieefektywnych uczelni państwowych.
  6. Ostatnio duże zaniepokojenie w środowisku akademickim wzbudziła wypowiedź p. minister Barbary Kudryckiej dotycząca etyki nauczycieli akademickich, w której zakwestionowała ona swobodę wypowiedzi naukowej, co zostało powszechnie odebrane jako chęć ograniczenia swobody badań naukowych.
  7. Prowadzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego propaganda sukcesu wprowadzanych reform nie przystaje do odczuć środowisk naukowych i powoduje narastanie negatywnych emocji w stosunku do polityki Państwa.

W tej sytuacji zwracamy się do Pana, Panie Premierze o pilne podjęcie kroków w celu nawiązania dialogu ze środowiskami naukowymi i wspólnego z nimi wypracowania projektów koniecznych zmian w obecnej sytuacji polskiej nauki. W załączniku przedstawiamy przykłady niepokojących działań Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego oraz pani minister Barbary Kudryckiej.

– – – – –

Nie dysponujemy jeszcze pełną listą sygnatariuszy. Wiadomo nam jedynie, że pod listem podpisało sie jak dotąd ponad 200 profesorów.

List powstał z inspiracji i zbieranie podpisów oraz przykładów zawartych w załączniku koordynowała prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.