Brak konsultacji w sprawie nowej edycji konkursu NPRH

Home / Aktualności / Brak konsultacji w sprawie nowej edycji konkursu NPRH

Brak konsultacji w sprawie nowej edycji konkursu NPRH

W związku z niedotrzymaniem przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę Kudrycką deklaracji o prowadzeniu konsultacji społecznych, Obywatele Nauki zamierzają wysłać do mediów poniższy list. Zachęcamy wszystkich do jego poparcia.

Ruch społeczny „Obywatele Nauki“ powstał m.in. po to, aby publicznie mówić o bolączkach nauki w Polsce. Zostaliśmy potraktowani jak reprezentanci środowiska, gdy prof. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprosiła nas na rozmowę w dniu 4 kwietnia br. Podczas tego spotkania Pani Minister jednoznacznie zadeklarowała, że „ON” jako strona społeczna otrzymają do konsultacji nowe akty prawne powstające w Ministerstwie. Dotyczyć to miało również zapowiadanych zmian w regulaminie trzeciej edycji konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Z wielkim zaskoczeniem przyjęliśmy zatem publikację informacji o ogłoszeniu kolejnego konkursu NPRH (22 maja).
Na w/w spotkaniu Pani Minister twierdziła, że zmiany w regulaminie przygotowywane są przez Radę NPRH i fakt ten miał być przyczyną odwlekania ogłoszenia kolejnego konkursu. Prace nad zmianami regulaminu zapowiedziała też prof. Grażyna Borkowska, przewodnicząca Rady NPRH, w liście do „ON” (z 24 lutego). W regulaminie III. edycji konkursu istotnie dokonano ważnych zmian; dotyczą one m.in. kryteriów oceny wniosków, wysokości kosztów pośrednich, minimalnego czasu trwania projektu. Zmiany zasad konkursów NPRH nie zostały jednak ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW i nie były – o ile wiemy – w inny sposób konsultowane ze środowiskiem. Z pewnością, pomimo deklaracji, nie trafiły do konsultacji do „ON”.
Chcemy publicznie wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie brakiem konsultacji społecznych przy wprowadzaniu zmian zasad w ogłaszanych przez MNiSW konkursach finansujących naukę. Szczególnie niepokojąca jest również rozbieżność deklaracji Minister Kudryckiej z praktyką. Deklarowana otwartość i gotowość słuchania środowiska odbiega od stanu faktycznego. Takie działania to zaprzeczenie dobrych zwyczajów państwa obywatelskiego.

Przejdź do formularza i złóż podpis poparcia!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.