List do redakcji ‚Forum Akademickiego’

Home / Aktualności / List do redakcji ‚Forum Akademickiego’

List do redakcji ‚Forum Akademickiego’

Czworo Obywateli Nauki podpisało list skierowany na ręce red. Piotra Kieracińskiego do redakcji czasopisma „Forum Akademickie”, w sprawie publikacji działu dotyczącego ujawniania plagiatów w nauce, a prowadzonego przez Pana Marka Wrońskiego. Poniżej treść listu.

- – – -

Warszawa, 16 maja 2013

Szanowny Pan Piotr Kieraciński
Redaktor Naczelny miesięcznika „Forum Akademickie”

Jako inicjatorzy ruchu społecznego „Obywatele Nauki” pragniemy – na Pana ręce – przesłać wyrazy uznania dla działalności publicystycznej dr. Marka Wrońskiego na łamach „Forum Akademickiego”. Uważamy, że wśród wielu aspektów, które w naszej rzeczywistości naukowej wymagają zmian, centralne miejsce zajmuje etyczna postawa ludzi nauki i przestrzeganie fundamentalnych zasad przyzwoitości. Jako ruch społeczny „Obywateli Nauki” uważamy, że przestrzeganie zasad etycznych jest obowiązkiem całego naszego środowiska.
Każdy plagiat popełniony przez pracownika naukowego kładzie się cieniem na całym naszym środowisku. Próby wyciszania takich praktyk to grzech jeszcze cięższy. Uważamy, że podziwu godne wysiłki, jakie dr Marek Wroński podejmuje, by wskazywać i upubliczniać wypadki nieetycznych praktyk plagiatowania, mają bardzo ważny, oczyszczający wpływ na polskie środowisko naukowe.
Chcemy wyrazić poparcie dla redakcji „FA”, która konsekwentnie znajduje miejsce dla publikacji działu „Z archiwum nieuczciwości naukowej”. Skoro autor tego cyklu znajduje materiał do swych publikacji, a zatem skoro nasze środowisko plami się występkiem plagiatowania, chwalebne są wszelkie próby piętnowania tych występków.

prof. Wojciech Bal
dr hab. Marcin Grynberg
dr Łukasz Niesiołowski-Spano
dr Aneta Pieniądz

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.