Pomóżmy ulepszyć konkursy grantowe MNiSW – ankieta Obywateli Nauki

Home / Aktualności / Pomóżmy ulepszyć konkursy grantowe MNiSW – ankieta Obywateli Nauki

Pomóżmy ulepszyć konkursy grantowe MNiSW – ankieta Obywateli Nauki

W ciągu ostatnich miesięcy wiele uwagi poświęcaliśmy problemowi finansowania nauki w Polsce, w tym programom grantowym MNiSW. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają na sformułowanie propozycji zmian, mogących udoskonalić ministerialny system dysponowania publicznymi pieniędzmi na naukę. MNiSW nie jest prawnie zobowiązane do konsultowania projektów regulaminów konkursowych z partnerami społecznymi, ale uważamy, że ten fakt nie może zamykać drogi do głośnego wyrażania przez środowisko naukowe swoich opinii w tej kwestii. Partnerski dialog uznajemy za najważniejszą z dobrych praktyk, które powinny obowiązywać w relacjach między naukowcami a władzami odpowiedzialnymi za organizację nauki i podział ograniczonych środków na badania.

Dlatego też jako przedstawiciele ruchu społecznego ON proponujemy Państwu przygotowanie wspólnego stanowiska ws. niezbędnych zmian w regulaminach konkursów MNiSW. Prosimy Państwa o przesyłanie swoich uwag do dotychczas obowiązujących zasad przyznawania grantów MNiSW i propozycji zmian regulaminów konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, PLUS, Diamentowy grant i innych realizowanych w MNiSW. Opinie te staną się podstawą do opracowania dokumentu, który zostanie przesłany do MNiSW oraz udostępniony publicznie, jako punkt wyjścia do dalszej, szerokiej dyskusji. Pozytywne reakcje władz NCN na podobne inicjatywy pozwalają nam mieć nadzieję, że także minister nauki doceni zaangażowanie środowiska w działania na rzecz poprawy działania instytucji mających służyć rozwojowi nauki w Polsce. Odpowiedzi można przesyłać bądź poprzez wypełnienie poniższej ankiety, bądź drogą mailową na adres kontakt@obywatelenauki.pl do końca czerwca 2013 r.

Formularz ankiety

Dokument omawiający wyniki ankiety

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.