Recenzja habilitacji jest informacją publiczną

Home / Aktualności / Recenzja habilitacji jest informacją publiczną

Recenzja habilitacji jest informacją publiczną

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął, że recenzja pracy habilitacyjnej stanowi informację publiczną a dziekan wydziału kierując radą wydziału podczas postępowania habilitacyjnego wytwarza określone informacje, które podlegają ustawie o dostępie do informacji publicznej. Kluczowym jest obowiązywanie powyżej regulacji dla habilitacji „starym trybem”, wg. orzeczenia sądu recenzje miały charakter informacji publicznej również przed wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o trybie nadawania stopni i tytułów naukowych (1.10.2011).
Przebieg sporu pomiędzy habilitantem a radą wydziału o ujawnienie recenzji oraz jego sądowe rozstrzygnięcie opisuje Monitor Prawniczy.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.