Sprawozdanie z debaty „Kobiety w naukach ścisłych i technicznych”

Home / Aktualności / Sprawozdanie z debaty „Kobiety w naukach ścisłych i technicznych”

Sprawozdanie z debaty „Kobiety w naukach ścisłych i technicznych”

7 października 2013 o godzinie 17 w kawiarni MOCAK ul. Lipowa 4h, obyła się kolejna debata Obywateli Nauki, tym razem realizowana we współpracy z Fundacją Kobiet Nauki.

Panelistkami były prof. Lidia Żakowska (Politechnika Krakowska), dr Anna Waszkielewicz (Uniw. Jagielloński) oraz Piotr Bentkowski (ON). Debatę prowadziły Justyna Wojniak z Fundacji Kobiety Nauki i Anna Muszewska (ON).

Nagranie z debaty można przesłuchać pobrawszy je na dysk.

Justyna Wojniak powitała wszystkich i wyjaśniła, że debata jest współorganizowana przez Fundację Kobiet Nauki oraz Obywateli Nauki. Moderatorka przedstawiła krótko obszary działań Fundacji, które obejmują między innymi promocję kobiet odnoszących sukcesy w nauce na przykład poprzez organizowanie konkursu „Innowacja jest kobietą”.

Anna Muszewska powitała zgromadzonych w imieniu ON i w kilku słowach nakreśliła cele i obszary działania ruchu społecznego Obywateli Nauki. Następnie omówiła aktualne statystyki Narodowego Centrum Nauki do 2012 roku z rozbiciem na kobiety i mężczyzn, dziedziny nauki, typy grantów oraz grupy wiekowe. Z powyższych danych wynika, że po 30-tym roku życia kobiety ubiegają się o coraz mniej grantów i otrzymują szczególnie niewiele grantów dla doświadczonych naukowców. Szczególnie słaba jest reprezentacja kobiet w naukach matematycznych i informatycznych. Następnie przytoczyła zagraniczne zestawienia dotyczące karier naukowców m.in. z raportu She Figures 2012 i specjalnego numeru „Nature” poświęconego sytuacji kobiet w nauce z marca br. Zwrócono uwagę na program „Dziewczyny na politechniki’ i „Dziewczyny do ścisłych” które od sześciu lat działają na rzecz wspierania i zachęcania kobiet do studiów na kierunkach ścisłych i technicznych. Poniżej przedstawione są sposoby, które są stosowane przez organizacje wspierające kobiety w nauce:

● Mentoring
● Spotkania i kontakty (networking)
● Systemy kwotowe
● Reprezentacja w radach i komisjach
● Punkty opiekuńcze
● Zastępstwa na czas ciąży

prof. Lidia Żakowska opowiedziała o zmianach zachodzących w środowisku inżynierów. Prelegentka przedstawiła swoje doświadczenia z pracy z Finlandii, gdzie budziła powszechne zdziwienie jako kobieta-inżynier. Opowiedziała również o perypetiach poszczególnych delegatek do krajowych organizacji inżynierskich oraz o epokowych zmianach zachodzących nawet w krajach muzułmańskich. Prelegentka podkreśliła, że talenty rozłożone są we wszystkich krajach i we wszystkich grupach ludzi. Jeśli mamy tylko dwadzieścia procent ludzi z umysłami z predyspozycjami do zawodów inżynierskich nie możemy sobie pozwolić na tracenie połowy z nich tylko dlatego, że są kobietami. Potrzebujemy więcej światłych mężczyzn, aby ruszyć do przodu.

Dr Anna Waszkielewicz mówiła o swoich doświadczeniach związanych z otrzymaniem nagrody „Innowacja jest kobietą” i jak to wyróżnienie pomogło jej w rozmowach firmą farmaceutyczną. Prelegentka opowiedziała o wyzwaniach związanych z opieką nad chorym dzieckiem i godzeniem życia prywatnego z zawodowym. Zwróciła uwagę na wszechstronne wsparcie zarówno ze strony przełożonego, rodziny jak i grupy współpracowników. Opowiedziała o wzorcowej wręcz współpracy grupy kobiet, które nawzajem pomagają sobie kończyć eksperymenty i opracowywać wyniki w okresie ciąży czy urlopu macierzyńskiego.

Piotr Bentkowski opowiedział o wynikach badania ROSE, które analizowało zainteresowanie nauką wśród uczniów z 40 krajów świata. Badania te wykazały, ze dziewczynki w krajach o wyższym pozimie życia interesują się mniej nauką aniżeli chłopcy. Ponadto wykazano, że w krajach o niższym poziomie życia młodzież bardziej interesuje sie nowymi technologiami i nauką. Ankietowani chłopcy interesowali się bardziej tym jak działają rzeczy a dziewczynki sprawami związanymi z ciałem i zdrowiem. Wyniki ROSE dla Polski wykazały bardzo małe różnice pomiędzy płciami przy ogólnym niskim poziomie zainteresowania młodzieży nauką. Prelgent przedstawił również krajowe analizy testów gimnazjalnych z kilku lat, których wyniki wskazują na brak istotnych różnic pomiędzy dziewczynkami i chłopcami w testach przyrodniczo-matematycznych oraz niewielką przewagę dziewcząt w części humanistycznej. Preferencje wyboru przedmiotów maturalnych w 2007 roku wykazały, że dziewczeta i chłopcy wybierali równie rzadko (12%) matematykę jako przedmot do wyboru. Swoją wypowiedź zakończył prezentując zdjęcie kampusu mieszczącego akademiki dla młodych naukowców z rodzinami, przychodnię i złobek.

Opowieści prelegentów otworzyły dyskusję na temat trudności napotykanych w codziennym funkcjonowaniu kobiet w nauce, o obowiązujących stereotypach i sposobach wywoływania trwałych zmian mentalnościowych.

Uznano, że zmiany dokonują się na naszych oczach, że trzeba promować sukcesy kobiet, wspierać tworzenie grup kobiet w poszczególnych organizacjach zawodowych. W dalszej kolejności zaapelowano o wskazywanie kobiet ekspertek do udzielania wywiadów czy komentarzy w mediach. Ponadto zaapelowano o włączenie mężczyzn w starania o równouprawnienie płci.

[nggallery id=7]
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.