Debata, „Naukowiec – wędrowiec? Debata o mobilności w nauce”, 10 grudnia, Poznań

Home / Aktualności / Debata, „Naukowiec – wędrowiec? Debata o mobilności w nauce”, 10 grudnia, Poznań

Debata, „Naukowiec – wędrowiec? Debata o mobilności w nauce”, 10 grudnia, Poznań

Obywatele Nauki i Akademia Młodych Uczonych PAN mają przyjemność zaprosić Państwa na kolejną z cyklu otwartych debat, tym razem poświęconą mobilności naukowców pod tytułem

Naukowiec – wędrowiec? Debata o mobilności w nauce

Spotkanie odbędzie się 10 grudnia o godzinie 17:30 w Poznaniu

Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN
ul. Noskowskiego 12/14 , 61-704 Poznań
http://www.ibch.poznan.pl/ w dużej sali konferencyjnej

Punktem wyjścia do dyskusji będą wnioski płynące z I-go sympozjum o mobilności naukowców AMU-PAN, które miało miejsce 23 października br. w Warszawie:

 • mobilność międzynarodowa jest ogólnie dobra w olbrzymiej większości dyscyplin, ale czas i miejsce przenosin powinny być rozważnie wybrane (właściwy moment w rozwoju naukowym, przenosiny do ośrodka, w którym można się odpowiednio rozwinąć naukowo i kulturowo)
 • jest oczywiste, że niedobra dla nauki w Polsce jest jednokierukowa permanentna mobilność zagraniczna, tzn. kiedy wyjeżdżający po odebraniu edukacji w Polsce wyjeżdża i zostaje za granicą na stałe
 •  mobilność wewnątrz Polski może być pozytywna, ale jej sensowność może być ograniczona dostępnością infrastruktury badawczej (np. dostępność bibliotek w niektórych obszarach nauk humanistycznych)
 • w przypadku mobilności zagranicznej należy stymulować powroty, ale niedobrze jest wracać do tej samej jednostki, z której się wyjechało (bo zwykle w kontakcie z dawnymi przełożonymi trudno o prawdziwą niezależność), dlatego w miarę możliwości (biorąc pod uwagę te ograniczenia co w przypadku mobilności krajowej) w takiej sytuacji należy stymulować powroty połączone ze zmianą jednostki
 • mobilność nie powinna być przymusowa (tzn. nie powinno się wprowadzać odgórnie bezwzględnych zakazów zatrudniania osób po doktoracie w miejscach, w których obroniły doktorat, regulacje na tym poziomie lepiej zostawić poszczególnym instytucjom), ale powinna być silnie stymulowana, przez realne zachęty finansowe przede wszystkim dla instytucji (i wysyłających i przyjmujących), ale także dla naukowców
 • trzeba brać pod uwagę konieczność wspierania mobilności nie tylko samego naukowca, ale często jego najbliższej rodziny (np. wsparcie finansowe małżonka/dzieci, a w przypadku instytucji przyjmujących pomoc przy zatrudnianiu małżonka)

Organizatorzy/Moderatorzy:

 • dr Beata Hasiów-Jaroszewska, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań (AMU-PAN)
 •   dr Grzegorz Pac, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (ON)
 • prof. dr hab. Janusz M. Bujnicki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (AMU-PAN i ON)

Paneliści:

 • prof. dr hab. Marek Figlerowicz, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
 • dr hab. Mirosław Loba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz, Politechnika Poznańska

Po wystąpieniach panelistów planowana jest dyskusja, do której zapraszamy wszystkich uczestników i uczestniczki spotkania.

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z debatą udziela Małgorzata Perycz, sekretariat ON: kontakt{at}obywatelenauki.pl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.