ON nowym członkiem Koalicji Otwartej Edukacji

Home / Aktualności / ON nowym członkiem Koalicji Otwartej Edukacji

ON nowym członkiem Koalicji Otwartej Edukacji

Miło nam poinformować, że Ruch Społeczny Obywateli Nauki został przyjęty do grona członków Koalicji Otwartej Edukacji. KOED jest „jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jej działania jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych rozumianych jako materiały, które są udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu, wolność poznawania dzieła oraz stosowania zawartych w nim informacji, wolność redystrybucji i wolność dystrybucji dzieł pochodnych” http://koed.org.pl/o-koalicji/cele-koed-2/

W ramach KOEDu chcemy działać m.in. na rzecz stworzenia przepisów prawnych, jasno regulujących zasady otwartego udostępniania wyników badań naukowych i korzystania z nich, wliczania do dorobku publikacji naukowych udostępnianych w systemie OA (czy to w czasopismach OA, czy to w repozytoriach); upowszechniania koncepcji repozytoriów instytucjonalnych jako formy publikacji wyników badań, w szczególności finansowanych z budżetu (model Green Open Access).  Włączymy się też w działania KOEDu na rzecz tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych, wspieranie form otwartego kształcenia akademickiego i pozaakademickiego.

Przedstawicielkami ON w Radzie KOEDu zostały Aneta Pieniądz i Anna Kościelak.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.