Ocena pracowników naukowych – ankieta

Home / Kariera naukowa / Ocena pracowników naukowych – ankieta

Ocena pracowników naukowych – ankieta

Szanowni Państwo,

podczas spotkania przedstawicieli ON z minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Leną Kolarską-Bobińską (20.01.2014) Ruch ON został zaproszony do wyrażania opinii w kluczowych kwestiach dotyczących organizacji nauki i wprowadzanych reform. Jedną z takich kwestii jest sposób oceny indywidualnego dorobku naukowego pracownika (chodzi o ocenę okresową i awansową). Budzi on wiele kontrowersji w środowisku, czego wyrazem były także dyskusje na spotkaniach ON i na naszych stronach internetowych. W związku z tym zwracamy się do Państwa, jako do Obywateli Nauki, z prośbą o wypełnienie ankiety, znajdującej się poniżej. Wyniki ankiety posłużą do opracowania stanowiska ON w w/w sprawie. Dokument ten zostanie przesłany do MNiSW i jak mamy nadzieję, przyczyni się do korzystnej zmiany obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych w kwestiach, które dotyczą osobiście badaczy i nauczycieli akademickich.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.