Ankieta dotycząca nauki obywatelskiej – odpowiedzi

Home / Aktualności / Ankieta dotycząca nauki obywatelskiej – odpowiedzi

Ankieta dotycząca nauki obywatelskiej – odpowiedzi

Od 19 listopada do 15 grudnia 2013 zbieraliśmy opinie na temat nauki obywatelskiej w ramach ankiety internetowej. Celem ankiety było poznanie nastawienia szerokiego grona naukowców do kwestii nauki obywatelskiej, a konkretnie do kwestii otwartości projektów nauki obywatelskiej. Niestety w ankiecie wzieło udział zbyt mało uczestników, aby możliwe było wyciąganie poważnych wniosków.

Większość ankietowanych deklarowała brak bezpośredniego kontaktu z jakimkolwiek projektem nauki obywatelskiej, chociaż blisko połowa o jakimś słyszała. Natomiast, większość badanych miała ogólnie pozytywny pogląd odnośnie wpływu społecznościowych projektów naukowych zarówno na system edukacji, badania naukowe, gospodarkę Kraju jak i budowanie postawy obywatelskiej. Znakomita większość ankietowanych opowiedziała się za bezwględną otwartością rezultatów takich projektów.

Podobna ankieta przeprowadzona wśród uczestników warsztatów EduAkcja pokazała równie pozytywne nastawienie do samej idei, natomiast pokazały się większe rozbieżności odnośnie kwestii otwartości rezultatów z projektów nauki obywatelskiej.

Podsumowanie zebranych danych dostępne jest pod adresem natomiast zestaw odpowiedzi w formacie CSV dostępny jest tutaj.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.