List członków ON w sprawie NPRH

Home / Aktualności / List członków ON w sprawie NPRH

List członków ON w sprawie NPRH

Poniżej publikujemy treść listu, jaki grupa działaczy ON skierowała do minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

Wersja PDF listu.

Warszawa, 7.04.2014

Szanowna Pani Minister,

Jako polscy naukowcy oraz działacze ruchu społecznego „Obywatele Nauki”, zwracamy się do Pani w związku z opublikowanymi niedawno wynikami konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Chcemy rozpocząć od wyrażenia zdecydowanego poparcia dla idei stworzenia NPRH i finansowania za pomocą tego programu ważnych dla humanistyki programów badawczych oraz przekładów.

Po zapoznaniu się z wynikami ostatniej edycji konkursu, chcieliśmy jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii, które wzbudzają nasze wątpliwości. Ponieważ program ten uznajemy za bardzo ważny dla całej nauki w Polsce, pragniemy zwrócić się do Pani Minister o opinię w następujących sprawach:

  • Nasze wątpliwości budzi praktyka zamawiania recenzji wniosków grantowych u osób, które same aplikowały w tym samym konkursie. W tej sprawie napisał do nas jesienią prof. Krzysztof Jaskułowski, ale z naszych informacji wynika, że nie był to przypadek odosobniony. Czy możliwe jest unikanie tak niejednoznacznych sytuacji?
  • Nasz niepokój budzi przyznanie grantu badawczego zespołowi kierowanemu przez członka Rady NPRH, odpowiedzialnej za ocenę i ustalenie rankingu wniosków. Obawiamy się o bezstronność takiej decyzji i negatywny obraz NPRH jaki może ona wzbudzić, zwłaszcza jeżeli taka praktyka będzie się powtarzać.

Ponadto zwróciło naszą uwagę, że w ramach NPRH zostały przyjęte do finansowania niemal wyłącznie projekty związane z problematyką polską. Czy wynika to z braku wniosków dotyczących zagadnień ogólnohumanistycznych lub ich merytorycznej słabości, czy też jest elementem realizacji strategii rozwoju humanistyki w Polsce? Czy badania z zakresu wykraczającego poza wąsko rozumianą problematykę dziedzictwa narodowego nie będą finansowane ze środków NPRH? Czy nie grozi to prowincjonalizacją polskiej humanistyki?

Niezależnie od odpowiedzi na powyższe pytania, jesteśmy zdania, że powołanie NPRH było potrzebne polskiej nauce i jej służy. Jednakże nie możemy nie zauważyć jego wad, których eliminacja winna rozpocząć się od przeglądu dotychczasowych efektów działania, stosowanych procedur i wymogów oraz krytycznej rewizji regulaminów konkursowych. Pożądane byłoby także zwiększenie przejrzystości działania programu, np. poprzez stworzenie strony internetowej, gdzie dostępne byłyby wszystkie dane związane z dotychczasową działalnością NPRH. Zwiększenie transparentności procedur z pewnością wpłynie na poprawę wizerunku samego programu.

 Z wyrazami uszanowania

 prof. Wojciech Bal

dr Piotr Bentkowski

dr hab. Marcin Grynberg

dr Anna Muszewska

członkowie Ruchu Społecznego „Obywatele Nauki”

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.