List do posłów w sprawie uwłaszczenia naukowców

Home / Aktualności / List do posłów w sprawie uwłaszczenia naukowców

List do posłów w sprawie uwłaszczenia naukowców

W związku z obecnie prowadzonymi pracami legislacyjnymi nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym nad zagadnieniami związanymi z tzw. uwłaszczeniem naukowców, przedstawiciele ON wystosowali do posłów list w tej sprawie.

(wersja listu w formacie PDF)

Warszawa, 28 kwietnia 2014

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie,

Ruch Społeczny Obywatele Nauki wyraża głębokie zaniepokojenie zarówno treścią dyskutowanych w komisji parlamentarnej propozycji zmian w ustawie o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczącej praw własności intelektualnej i praw wynalazczych, jak i procedurą prac legislacyjnych w tej sprawie. Pospieszne wnoszenie kolejnych poprawek do niedoskonałego projektu grozi przyjęciem rozwiązań nie tylko nieskutecznych, ale także niespójnych z innymi przepisami prawa. Wprowadzanie istotnych zmian, bez wystarczającej oceny skutków regulacji proponowanego rozwiązania wpisuje się w złe praktyki parlamentarne prowadzące do inflacji prawa.

Kwestia własności intelektualnej w odniesieniu do odkryć i wynalazków jest zasadnicza dla poprawy transferu wiedzy do gospodarki, a w konsekwencji budowania gospodarki opartej na wiedzy. Wszelkie rozwiązania w tej sprawie muszą mieć na celu efektywne przyspieszenie tego procesu, uwzględniać nie tylko ochronę praw wszystkich jego interesariuszy, ale także być spójną doktryną prawa. Propozycje dyskutowane obecnie w Sejmie nie spełniają w naszej opinii tych kryteriów. Apelujemy zatem do władzy ustawodawczej o rzetelną analizę i konsultację rozwiązań a tej kwestii.

Ruch Społeczny Obywatele Nauki, gromadzący szerokie grono naukowców różnych dziedzin zajmujących się zarówno badaniami podstawowymi, jak i stosowanymi, współpracujący z przedsiębiorcami i praktykami prawa, jest gotów zaangażować się w pilne prace mające na celu wypracowanie oraz konsultację zmian ustawowych i pozaustawowych w tej kwestii.

Dla prac takich zasadnicze muszą być jednak oparte na faktach oceny skutków regulacji i szerokie konsultacje. Taki sposób procedowania wpisuje się w dotychczasowe działania Ruchu ON mające na celu zmiany w systemie funkcjonowania nauki w Polsce.

Przedstawiciele Ruchu społecznego Obywateli Nauki:

prof. dr hab. Wojciech Bal

dr Piotr Bentkowski

Marcin Dąbrowski

dr hab. Marcin Grynberg

dr Maciej Malicki

dr Anna Muszewska

dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò

dr Aneta Pieniądz

Bartosz Sokoliński

Rafał Szymczak

Alek Tarkowski

 

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.