Określenia doskonałości w nauce – wyzwanie

Home / Aktualności / Określenia doskonałości w nauce – wyzwanie

Określenia doskonałości w nauce – wyzwanie

Komitet Polityki Naukowej – organ doradczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w dniu 29 września 2014 r. ogłosił swoje stanowisko dotyczące wskaźników doskonałości naukowej, z podkreśleniem cech wspólnych dla większości obszarów nauki jak i różnic między nimi. Członkowie KPN oparli swoje rekomendacje na ankietach skierowanych do szerokiego grona osób, których osiągnięcia (prestiżowe stypendia, nagrody) pozwalają uznać je za reprezentatywne dla przedstawicieli grupy najlepszych uczonych w Polsce (wiemy, że to kryterium arbitralne, lecz podzielamy zdanie KPN, że trudno o jakieś inne).
Podsumowanie stanowiska dostępne jest na stronie KPN.

Zachęcamy do lektury. Kwestia doskonałości w badaniach oceniana w skali pojedynczego naukowca oraz zespołów badawczych lub instytucji to wielkie wyzwanie. System finansowania badań wymusza stworzenie systemu oceny jakości. Uznajemy stanowisko KPN za ważny głos w debacie nad kształtem przyszłej oceny jakości nauki w Polsce.

PS. W dniach 13-14 października w Warszawie odbyła się zorganizowana przez FNP i EFC konferencja poświęcona tej tematyce. Z informacji od osób obecnych na tej konferencji wiemy, że głosy koncentrowały się wokół spraw związanych z naukami biologicznymi i medycznymi, w zasadzie dotyczyły głównie kwestii grantów i kryteriów ich oceny. Niepokoi nas usunięcie poza obszar debaty kwestii doskonałości w świecie poza-grantowym oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.