Rzecznicy talentów – druga edycja projektu edukacyjnego

Home / Aktualności / Rzecznicy talentów – druga edycja projektu edukacyjnego

Rzecznicy talentów – druga edycja projektu edukacyjnego

Rusza druga edycja projektu edukacyjnego „Rzecznicy Talentów”.

„Rzecznicy Talentów” to projekt Fundacji JWP mający na celu popularyzację wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej wśród studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych uczelni wyższych a także promocję zawodu rzecznika patentowego jako możliwej ścieżki kariery.
II edycję projektu „Rzecznicy Talentów” w roku akademickim 2014-2015 Fundacja JWP organizuje we współpracy z Politechniką Warszawską i Biurem Karier PW, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Biurem Karier SGGW. Honorowy patronat nad „Rzecznikami Talentów” objęła Polska Izba Rzeczników Patentowych, patronem jest też Konfederacja Lewiatan.
Wykłady organizowane w ramach projektu rozpoczną się na przełomie 2014 i 2015 roku. Projekt ma charakter stacjonarny a poszczególne seminaria będą się odbywać w salach Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dla uczestników zaplanowano jedno spotkanie inauguracyjne oraz pięć seminariów przybliżających tematy z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej. Wszystkie spotkania są bezpłatne pod warunkiem dokonania wcześniejszej rejestracji poprzez stronę internetową fundacji JWP.
Projektowi towarzyszyć będzie „Konkurs o staż”. Aktywni uczestnicy projektu mają szansę wygrać płatny, 3-miesięczny staż w Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, dający możliwości praktycznego przyjrzenia się pracy specjalistów do spraw ochrony własności przemysłowej.
Spotkanie inauguracyjne, pt. „Sukces mierzony innowacją”, odbędzie się 28 października 2014 r. w godz. 15.00 -17.20, miejsce spotkania: aula, budynek nr 37 (teren kampusu SGGW), ul. Nowoursynowska 166, Warszawa.

Więcej informacji oraz formularz rejestracji dla uczestników na stronie Fundacji JWP.

Obywatele nauki patronują tej akcji.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.