Doskonałość w nauce – owoc pracy KPN

Home / Aktualności / Doskonałość w nauce – owoc pracy KPN

Doskonałość w nauce – owoc pracy KPN

Komitet Polityki Naukowej od dłuższego czasu prowadził prace i konsultacje w środowisku w celu określenia kryteriów pozwalających określać doskonałość w nauce, a zatem sposób zobiektywizowanych narzędzi odróżniania dorobku wybitnego od mniej wybitego. Wielkim problemem jest w tej mierze – częste w naszym środowisku – dążenie do stworzenia jednego kryterium, lub zestawu kryteriów obowiązującego we wszystkich dziedzinach. ON od dawna postulowali by kryteria takie były zróżnicowane dla poszczególnych dziedzin i dyscyplin nauki. Tak jest właśnie w dokumencie stworzonym przez KPN.

Liczymy, że środowisko wyrazi swoje opinie na temat propozycji i postulatów sformułowanych w dokumencie KPN.

Obywatele Nauki przyjmują z uznaniem owoc prac KPN, mając nadzieję że przyczyni się on zarówno do ożywienia debaty nad jakością nauki w Polsce, jak i nad sposobami jej oceny.

Tekst dostępny jest na stronie KPN.

PS. Jeden z członków KPN przypomniał nam, że idea spisania takich kryteriów, jak zaproponowane w dokumencie KPN, pojawiła się najpierw na jednym ze spotkań ON. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się w ten sposób do zainicjowania tej dyskusji.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.