Zbiórka datków na serwery Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych

Home / Aktualności / Zbiórka datków na serwery Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych

Zbiórka datków na serwery Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych to organ Państwa nadzorujący procedury nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora. Otwarty i powszechny dostęp do danych gromadzonych przez CK jest kluczowy dla transparentności awansów naukowych. Dlatego też, z wielkim niepokojem przyjęliśmy informację na stronie internetowej CK:

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów zobowiązana jest zamieszczać na swojej stronie internetowej określone informacje, przewidziane w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595 z późn.zm.), dotyczące postępowań awansowych. Ustawa nie określa jednak terminu, w którym informacje te powinny być dostępne.

Wobec ograniczonych możliwości technicznych (pojemność serwerów) Prezydium Centralnej Komisji postanowiło przyjąć zasadę, ze omawiane informacje będą dostępne na stronie internetowej CK przez pół roku od dnia zamieszczenia wszystkich informacji w danej sprawie, które przewidziane są przepisami ww. ustawy.

Obywatele Nauki ogłaszają społeczną zbiórkę funduszy, na wykupienie przestrzeni dyskowej na potrzeby działalności Centralnej Komisji, by dalej mogła wspierać transparentność. Liczymy na odzew ze strony wszystkich ludzi, którym leży na sercu dobro nauki w Polsce.

Przejdź na stronę zbiórki

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.