Oświadczenie ON w sprawie insynuacji prof. Bogusława Śliwerskiego

Home / Aktualności / Oświadczenie ON w sprawie insynuacji prof. Bogusława Śliwerskiego

Oświadczenie ON w sprawie insynuacji prof. Bogusława Śliwerskiego

W poniedziałek 25 maja na blogu prof. Bogusława Śliwerskiego „Pedagog” ukazał się wpis zawierający m.in. następujące stwierdzenie:

Ministerstwo – także w naprawie szkolnictwa wyższego i nauki – ma co najmniej dwa wyjścia: albo podejmie dialog z Komitetem Kryzysowym Humanistyki Polskiej, który jest oddolną, spontaniczną i bez zaplecza materialnego inicjatywą akademicką, albo będzie kontynuować finansowe wsparcie Obywateli Nauki i innych, a kontrolowanych przez siebie gremiów, by za ich pośrednictwem tłumić kontestację i ogłosić kolejny pakiet reform. Realizowany przez rząd PO i PSL pakiet reform prowadzi do głębokiego kryzysu”.

Niniejszym oświadczamy, że działalność Obywateli Nauki nie była i nie jest finansowana przez MNiSW. W związku z powyższym domagamy się od prof. Śliwerskiego sprostowania tego pomówienia (w osobnym wpisie na blogu) oraz usunięcia przytoczonego wyżej nieprawdziwego stwierdzenia.

Jednocześnie informujemy, że nie jest to pierwsza publiczna wypowiedź prof. Śliwerskiego mająca na celu zdyskredytowanie naszego ruchu. Po ukazaniu się poprzedniego wpisu dotyczącego ON (21 maja 2015) wystosowaliśmy bezpośrednio do prof. Śliwerskiego list, w którym pytaliśmy o przyczyny tego ataku na ON. Mimo koncyliacyjnej w tonie odpowiedzi, cztery dni później pojawił się cytowany powyżej wpis.

Jak dotąd, nigdy nie komentowaliśmy w takiej formie wypowiedzi krytycznych kierowanych pod naszym adresem, nawet jeśli zawierały obelgi i kłamstwa. W tym jednak wypadku sprawę uznajemy za zbyt poważną, by dyskutować o niej poza forum publicznym ze względu na osobę, która jest ich autorem, i pełnione przez nią funkcje. Przypominamy, że prof. Śliwerski jest członkiem korespondentem PAN i przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członkiem prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów jako przewodniczący Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych CK i równocześnie recenzentem w postępowaniach habilitacyjnych (sic!), przez wiele lat pełnił różne funkcje doradcze przy Ministerstwie Edukacji i Nauki, Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zasiadał i nadal zasiada w różnych gremiach akredytacyjnych i ewaluacyjnych (UKA, PKA, Zespół ds. Oceny Czasopism) (źródło: http://boguslawsliwerski.pl/omnie/dane_biograficzne.htm).

Z niepokojem odczytujemy wypowiedź prof. Śliwerskiego jako próbę dzielenia środowisk i społecznych organizacji funkcjonujących poza tradycyjnymi strukturami nauki i szkolnictwa wyższego, którym leży na sercu poprawa stanu nauki w Polsce – a poprzez to utrudnienie im działań na rzecz faktycznych, a nie jedynie pozorowanych zmian. Uważamy wszelkie działania, szczególnie operujące plotką, pomówieniem i kłamstwem, mogące podzielić i rozbić te społeczne inicjatywy za bardzo szkodliwe, gdyż uniemożliwiają tworzenie wspólnego stanowiska wobec innych partnerów debaty społecznej, w tym strony rządowej.

Chcieliśmy podkreślić, że od początku istnienia Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej utrzymujemy z jego członkami kontakty. Choć nie zawsze zgadzamy się co do szczegółów, jednak uważamy, że kierunek naszych działań jest ten sam: jest nim uczynienie z nauki i szkolnictwa wyższego kluczowego elementu rozwoju społecznego i kulturowego naszego kraju.

dr Piotr Bentkowski

dr hab. Marcin Grynberg

dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò

dr hab. Aneta Pieniądz

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.