Popieramy protest Uniwersytetu Solidarnego w/s wynagrodzeń w programie NCN Preludium

Home / Analizy / Finansowanie nauki w Polsce / Popieramy protest Uniwersytetu Solidarnego w/s wynagrodzeń w programie NCN Preludium

Popieramy protest Uniwersytetu Solidarnego w/s wynagrodzeń w programie NCN Preludium

19 czerwca w Krakowie odbywa się protest ruchu Uniwersytet Solidarny przeciw limitom wynagrodzeń w projektach Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym od marca 2015 r. Limity te ograniczają wysokość wynagrodzeń w ramach grantów Preludium do kwoty 1000 zł, odbierając jednocześnie możliwość wypłacania doktorantom stypendiów naukowych i wynagrodzeń etatowych w ramach tego typu grantów.

Obywatele Nauki stoją na stanowisku, że to etaty naukowe powinny być podstawową formą zatrudnienia kierowników projektów naukowych, a wynagrodzenia doktorantów powinny być adekwatne do ich nakładu pracy. Program Preludium pozwalał na zatrudnienie doktorantów w sytuacji, gdy regularne stypendia doktoranckie wypłacone przez jednostki naukowe są bardzo niskie, a wielu doktorantów przyjmowanych jest na studia doktoranckie bez jakiegokolwiek wsparcia stypendialnego.

Założeniem zmian w Regulaminie jest przeniesienie odpowiedzialności za wynagradzanie doktorantów na pracowników naukowych, którzy w ramach projektów Opus i Sonata zatrudniają doktorantów w formie stypendialnej bądź etatowej. W tym celu niezbędne byłoby zobowiązanie kierowników projektu Opus i Sonata do zatrudniania doktorantów jako wykonawców projektów oraz podwyższenie środków finansowych przeznaczonych na projekty Opus i Sonata w sposób uwzględniający wynagrodzenia doktorantów. Bez takiego zobowiązania sytuacja materialna doktorantów może ulec znacznemu pogorszeniu. Może to odbić się również na efektywności realizacji projektów badawczych przez doktorantów.

Dlatego też popieramy protest Uniwersytetu Solidarnego. Mamy nadzieję, że Narodowe Centrum Nauki, jako instytucja od lat będąca symbolem projakościowej polityki naukowej w Polsce, weźmie pod uwagę postulaty zmian wysuwane przez protestujących.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.