Przedstawiciel ON wśród zaproszonych do MNiSW (spotkanie 9.10.2015)

Home / Aktualności / Przedstawiciel ON wśród zaproszonych do MNiSW (spotkanie 9.10.2015)

Przedstawiciel ON wśród zaproszonych do MNiSW (spotkanie 9.10.2015)

W piątek, 9 października, odbyło się w gmachu MNiSW spotkanie z kierownictwem Ministerstwa, w którym na zaproszenie min. Leny Kolarskiej-Bobińskiej i min. Marka Ratajczaka wzięli udział przedstawiciele Parlamentu Studentów RP, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej oraz ON.

Podczas rozmowy min. Kolarska-Bobińska podsumowała działania MNiSW z okresu swego urzędowania oraz w ciągu mijających 8 lat. Wśród sukcesów i dokonań swego urzędowania (zakończonych lub będących w trakcie wdrażania i publikacji) Pani Minister wymieniła stworzenie programów „Uczelnie przyszłości”, „Umiędzynarodowienie nauki” i strategii dotyczącej wdrażania Open Access, a także działania związany ze zmianami rozporządzenie dot. parametryzacji jednostek, szybko wprowadzone zmiany dotyczące odpłatności za studia na drugim kierunku studiów, zmiany w trybie funkcjonowania NPRH, wprowadzenie programu nauczania filozofii w liceach, współpraca w ramach projektu DARIAH, Polish Scientific Networks oraz zapowiedź stworzenia programu „Pomniki Polskiej Myśli Filozoficznej i Społecznej”, mającego na celu finansowania ochrony spuścizny najcenniejszych polskich humanistów. Za sukces Ministerstwa uznano realizację zgłoszonego przez NZS projektu „Maluch na uczelni” oraz podniesienie nakładów na badania naukowe z budżetu państwa w roku 2016, z przeznaczeniem tych funduszy głównie na podniesienie budżetu NCN.

Pani Minister zachęcała do zapoznania się z Programem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015-2030.

Zaproszeni goście zgłosili krytyczne uwagi dotyczące skuteczności konsultacji prowadzonych przez MNiSW (PSRP) oraz omówili przyjęte z akceptacją oraz oceniane krytycznie zapisy w „Programie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015-2030″ (KKHP), a także wyrazili satysfakcje ze skuteczności działania MNiSW i Ministerstwa Pracy w realizacji programu „Maluch na uczelni” zaproponowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS).

Przedstawiciel ON (Łukasz Niesiołowski-Spano) wyraził satysfakcję z informacji, że planowane są prace nad stworzeniem nowej ustawy o stopniach i tytułach naukowych (konieczne są zwłaszcza zmiany formuły habilitacji oraz doktoratów), z faktu znacznego podniesienie budżetu NCN w roku 2016, a także z wprowadzenia obyczaju częstszego konsultowania działań MNiSW ze środowiskiem. Zwrócił uwagę, że tak jak kierownictwo MNiSW starało się często konsultować swe plany ze środowiskiem, tak rutyna urzędników w Ministerstwie pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza w zakresie jawności i transparentności (przykładem jest publikacja składów Zespołów Specjalistycznych działających przy NPRH, co nastąpiło dopiero po naszym wniosku o dostęp do informacji publicznej).

Za wielkie bolączki, których rozwiązanie powinno być postulatem skierowane do przyszłego kierownictwa MNiSW przedstawiciel ON uznał brak systemowego mechanizmu finansowania bibliotek naukowych (zwłaszcza na uczelniach, gdzie koszty utrzymania i rozbudowy księgozbioru są znacznym obciążeniem budżetu), czego nie rozwiąże najlepszy nawet program rozwoju Open Access, a także zlikwidowanie mechanizmów dofinansowywania podręczników oraz drukowanych czasopism naukowych. Wyjaśnienie min. Ratajczaka, że fundusze te były niekiedy źle wykorzystywane, nie jest argumentem usprawiedliwiającym likwidację finansowania publikacji drukowanych. Wśród najbardziej poszkodowanych ostatnimi zmianami – konkludował przedstawiciel ON – są drukowane książki, i to w chwili przyjęcia przez Rząd Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Sprawozdanie ze spotkania przygotowane przez PAP.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.