ON piszą do nowego ministra nauki

Home / Aktualności / ON piszą do nowego ministra nauki

ON piszą do nowego ministra nauki

16 listopada przedstawiciele Obywateli Nauki skierowali do Premiera Jarosława Gowina list gratulacyjny z okazji objęcia przez niego funkcji Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do listu załączyliśmy egzemplarz „Paktu dla nauki”.

Link do listu


 

Warszawa, 16 listopada 2015 r.

SZANOWNY PAN JAROSŁAW GOWIN
Wiceprezes Rady Ministrów RP
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W imieniu przedstawicieli ruchu społecznego „Obywatele Nauki“ pragniemy przekazać Panu gratulacje z okazji powołania na stanowisko Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyrażamy naszą satysfakcję z faktu, że po raz pierwszy w historii III RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie jednocześnie wicepremierem. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do przywrócenia należnego miejsca nauce i szkolnictwu wyższemu w działalności Rządu oraz zapewni Ministrowi większą skuteczność działania w obrębie Rady Ministrów.

W ciągu minionych ośmiu lat doszło do głębokich zmian w polskim szkolnictwie wyższym oraz instytucjach zarządzających nauką w Polsce. Wiele z tych zmian wzbudza dotąd w środowisku opory i kontrowersje, część z nich była słuszna (jak np. stworzenie niezależnej instytucji, jaką jest Narodowe Centrum Nauki).

Wiele obszarów związanych z nauką i szkolnictwem wyższym wymaga jednak dalszych prac ze strony władz centralnych, jak choćby wspieranie polityki otwartości i deregulacja systemu zarządzania uczelniami. Nadal pierwszoplanowym problemem pozostaje niski poziom finansowania badań naukowych oraz szkolnictwa wyższego (jeden z najniższych w Europie). W nadchodzącej kadencji będzie to dla władz wielkim wyzwaniem. Liczymy na skuteczność Pana Premiera w tej mierze, deklarując wsparcie dla działań zmierzających do podnoszenia budżetu nauki w Polsce.

Mamy nadzieję, że Pan Premier będzie kontynuował praktykę szerokiego konsultowania ze środowiskiem działań Ministerstwa. Środowisko naukowe w Polsce jest bardzo zróżnicowane i reprezentuje sprzeczne niekiedy interesy. Coraz wyraźniej daje o sobie jednak znać wewnętrzny ruch ludzi nauki, dla których celem jest podnoszenie jakości badań naukowych i dydaktyki akademickiej. Nasz ruch wyrósł właśnie z takich dążeń.

Pozwalamy sobie przekazać Panu Premierowi egzemplarz „Paktu dla nauki” – dokumentu, który powstał w wyniku oddolnych debat kilku środowisk skupionych wokół Obywateli Nauki. W „Pakcie” staraliśmy się wskazać możliwe rozwiązania najważniejszych bolączek obecnego systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Mamy świadomość, że propozycje te wymagają dalszej debaty, pozwalamy sobie jednak żywić przekonanie, że „Pakt” może być dobrym punktem wyjścia do tego rodzaju rozmów, w które zaangażowani będą tak przedstawiciele władz, jak i ludzie nauki.

Przedstawiciele Ruchu Społecznego Obywateli Nauki
dr Piotr Bentkowski
dr hab. Marcin Grynberg
dr Anna Kola
prof. Krzysztof Leja
dr Anna Muszewska
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò
dr Grzegorz Pac
dr hab. Aneta Pieniądz

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.