Wybory rektorów – apel o otwartość w kampanii wyborczej: akcja KKHP

Home / Aktualności / Wybory rektorów – apel o otwartość w kampanii wyborczej: akcja KKHP

Wybory rektorów – apel o otwartość w kampanii wyborczej: akcja KKHP

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej zainicjował akcję na rzecz przejrzystości wyborów władz rektorskich na uczelniach publicznych. Organizatorzy akcji zwracają uwagę na brak rzetelnej debaty przedwyborczej otwartej dla wszystkich członków społeczności akademickiej. Postulują, by w kampanii wyborczej kandydaci prezentowali swoje programy publicznie, aby umożliwić szeroką dyskusję wokół problemów uczelni i współtworzących je różnych grup – od studentów po profesorów. Dobre praktyki wypracowane podczas kampanii rektorskich powinny zostać wykorzystane jako wzór podczas wyborów na niższych szczeblach akademickiej hierarchii.

Obywatele Nauki zgadzają się z postulatami sformułowanymi przez KKHP i popierają apel do kandydatów na rektorów o prowadzenie otwartej kampanii wyborczej, w której każdy zainteresowany członek wspólnoty akademickiej będzie mógł poznać stanowisko kandydatów w ważnych dla siebie kwestiach. Widzimy wielką wartość w aktywizacji i upodmiotowieniu wszystkich, którzy wspólnie tworzą Uniwersytet i którym jego los leży na sercu. Nie da się budować poczucia współodpowiedzialności za Uniwersytet i za nasz kraj bez dialogu.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.