NPRH – odpowiedź MNiSW

Home / Aktualności / NPRH – odpowiedź MNiSW

NPRH – odpowiedź MNiSW

22 lutego przedstawiciele ON opublikowali stanowisko w związku z aktualnymi działaniami dotyczącymi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Oparliśmy się w nim na informacjach przedstawianych przez MNiSW na stronie internetowej ministerstwa oraz stanowisku opublikowanym przez prof. Ryszarda Nycza.

W naszym stanowisku wyraziliśmy niepokój w związku z odejściem od zasady, zgodnie z którą minister uznawał i akceptował ranking rekomendowany przez powołane przez siebie ciała doradcze. Niedawno otrzymaliśmy z MNiSW odpowiedź na nasze stanowisko, w której prof. Aleksander Bobko wyjaśnia mechanizmy zmiany listy przyjętych do finansowania projektów w stosunku do listy rankingowej przedstawionej przez Radę. Z pewnością dobrym kierunkiem jest zwiększenie transparentności procedur, by zmiany wprowadzane przez ministra były wynikiem zrozumiałych zasad i jasnych kryteriów.

Minister Bobko w swym liście do przedstawicieli ON pisze m.in.: „Poparciu idei NPRH niejednokrotnie towarzyszyły jednak zastrzeżenia związane z procedurą wyłaniania laureatów konkursów, a także wątpliwości dotyczące niektórych rozstrzygnięć. Te opinie stały się dla obecnego Kierownictwa MNiSW powodem do wypracowania nowej, zmodyfikowanej formuły programu. Opiekę nad zmodyfikowanym programem oraz nad poprawnością rozstrzygnięć minister zamierza powierzyć nowemu gremium, reprezentującemu szerokie środowisko humanistów, nieobarczone zastrzeżeniami dotyczącymi konkursów. Tym samym dalsze funkcjonowanie Rady NPRH w dotychczasowym składzie stało się bezcelowe.”

W związku z tym pragniemy z całą mocą podkreślić, że Obywatele Nauki wyrażali niejednokrotnie krytyczne uwagi dotyczące różnych aspektów funkcjonowania NPRH, lecz nie dotyczyły one działalności NPRH pod zarządem Rady, w składzie wyłonionym w 2015 roku. Jesteśmy zdania, że działalność tej Rady oraz efekty wprowadzonych przez nią modyfikacji proceduralnych można byłoby ocenić dopiero po rozstrzygnięciu kilku konkursów.

Uważamy, że w chwili obecnej najważniejsze jest przedstawienie przez kierownictwo MNiSW propozycji „nowej, zmodyfikowanej formuły programu”. Sądzimy, że dobrym rozwiązaniem byłoby poddanie tego projektu dyskusji w środowisku humanistów, zanim doczeka się on nowych ram prawnych. Na potrzebę dyskusji wokół Programu zwracano uwagę już podczas wypracowywania poprzedniej formuły. Uwzględnienie różnorodnych głosów uczonych prowadzących lub planujących badania dałoby gwarancję, że Program będzie w istotny sposób wspierał rozwój nauk humanistycznych w Polsce i poprawi widzialność polskiej humanistyki za granicą. Zapewniamy, że Obywatele Nauki jako ruch społeczny wezmą udział w tak zorganizowanej debacie.

List ministra prof. Aleksandra Bobko, sekretarza stanu w MNiSW.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.