Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych

Home / Aktualności / Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych

Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych

Z inicjatywy Obywateli Kultury, Obywateli Nauki i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, którzy od Kongresu Kultury w 2009 roku domagają się reformy i uspołecznienia mediów publicznych, została powołana koalicja 46 organizacji, ruchów i stowarzyszeń obywatelskich, kulturalnych i społecznych (lista w załączeniu), które podpisały Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych. Koalicja jest otwarta, deklaracje udziału są zbierane pod adresem e-mail pakt.mediapubliczne@gmail.com.

Sygnatariusze Paktu uznają, że media publiczne wymagają naprawy, ale wypracowanej w publicznej debacie i procesie konsultacji społecznych. Niezbędnym minimum takich konsultacji jest procedura wysłuchania publicznego.

Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych jest otwartą ofertą dla wszystkich sił politycznych. Sygnatariusze oczekują jasnego określenia stanowiska wobec przedstawianych w nim celów i wartości i apelują do wszystkich polityków w polskim parlamencie o szczególną ostrożność i rozwagę w przygotowywaniu nowych rozwiązań systemowych oraz uwzględnianie w nich głosu opinii publicznej. Bez aktywnej współpracy środowisk obywatelskich, edukacyjnych, nauki i kultury nie uda się wypracować nowej konstytucji silnych i wiarygodnych mediów publicznych. Bez zapewnienia gwarancji jakości programowej, bezstronności i rzetelność informacji i treści nie uda się przekonać obywateli do powszechnej opłaty audiowizualnej ani odzyskać ich zaufania.

Media publiczne są dobrem wspólnym solidarnie finansowanym przez wszystkich obywateli. Powrót do idei mediów służących obywatelom zakładał projekt ustawy opracowany i przedstawiony publicznie przez Obywatelski Komitet Mediów Publicznych w 2010 roku. W roku 2011 w Pakcie dla Kultury zostały podpisane zobowiązanie zapewnienia prawnych gwarancji niezależności mediów publicznych oraz poprawy ich jakości. Zobowiązania te nigdy nie zostały zrealizowane.

W załączeniu:

Obywatelski Pakt dla Mediów Publicznych i lista sygnatariuszy z dnia 14 marca 2016

Kontakt dla mediów i organizacji:
Weronika Czyżewska, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych e-mail: pakt.mediapubliczne@gmail.com

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.