Pytania (ON) do kandydatów na rektorów

Home / Aktualności / Pytania (ON) do kandydatów na rektorów

Pytania (ON) do kandydatów na rektorów

Pytania do kandydatów w wyborach rektorskich 2016 r.

(3 marca 2016 r.)

Obywatele Nauki włączyli się w akcję zwiększenia przejrzystości wyborów rektora na polskich uczelni. Publikujemy poniżej listę pytań, które chcielibyśmy zadawać kandydatom na rektorów w polskich uczelniach. Mamy nadzieję, że kandydaci na rektorów udzielą wielu ciekawych odpowiedzi na te i podobne pytania zadawane w trakcie kampanii wyborczych. Zachęcamy naszych sympatyków do aktywnego brania udziału w procedurach wyborczych.

Pytania ogólne – poziom systemowy

 1. Czy inny uniwersytet jest możliwy? (jako instytucja ogólnie, ale też lokalnie – jako ośrodek naukowo-badawczy w Polsce)?
 2. Co jest najmocniejszą, a co najsłabszą stroną polskiej nauki i kształcenia akademickiego?
 3. Jak kandydat/ka wyobraża sobie kształcenie i uprawianie nauki za 10 – 20 lat?
 4. Współczesny uniwersytet – instytucja w kryzysie czy w rozkwicie?
 5. Czy i jaka jest specyfika polskiej nauki i kształcenia akademickiego?
 6. Konsolidacja uczelni – konieczność czy idee fixe.

Pytania szczegółowe – poziom instytucjonalny

 1. Jakie kompetencje powinien mieć kandydat/ka na rektora polskiej uczelni publicznej, aby sprawnie (efektywnie) zarządzać złożoną organizacją jaką jest uczelnia zatrudniająca kilka tysięcy pracowników, o przychodach rzędu kilkuset milionów złotych i złożonej strukturze organizacyjnej?
 2. Czy zasadne jest wprowadzenie regulacji prawnych otwierających trzy ścieżki kariery akademickiej (naukowej/dydaktycznej/wdrożeniowej), prowadzących do stanowiska profesora nadzwyczajnego?
 3. W polskim środowisku akademickich wszechobecna jest tytułomania – stopień/tytuł naukowy jest ważniejszy od tego, czy uczony jest rozpoznawalny w świecie? Co zrobić, aby nauka polska wyrwała się z zaściankowości?
 4. Współpraca międzynarodowa uczonych napotyka na znacznie mniej barier niż współpraca między uczelniami/wydziałami/katedrami – im bliżej, tym trudniej. Co zrobić, aby przełamać istniejące bariery?
 5. W jakiej sytuacji oraz w jaki sposób kandydat/ka wystąpiłby w obronie autonomii reprezentowanej przez siebie uczelni?
 6. Czy kandydat/ka wprowadzi w uczelni zmiany prowadzące do stworzenia lepszych warunków dla pracy naukowej (mniejszego obciążenia dydaktycznego) dla ponadstandardowo aktywnej kadry naukowej?
 7. Jakie działania kandydat/ka podejmie w celu stworzenia platformy/forum/bazy do rzeczywistej współpracy z absolwentami?
 8. Jak kandydat/ka wyobraża sobie zmaganie się z niżem demograficznym?
 9. Jakie wskaźniki kandydat/ka przyjmuje wobec siebie, które powiedzą, czy jest dobrym rektorem, czy nie?
 10. Co za 4 lata kandydat/ka będzie uważać za swój sukces, a co za porażkę?
 11. Jakie działania kandydat/ka zamierza podjąć, aby procesy wspomagające (administracja) na uczelni rzeczywiście wspomagały procesy podstawowe (dydaktyka, nauka)?
 12. W jaki sposób kandydat/ka będzie wspierać dobrych pracowników? Kto to jest dobry pracownik?
 13. W jaki sposób kandydat/ka w praktyce zamierza urzeczywistniać autonomię jednostek podstawowych uczelni?
 14. Czy kandydat będzie korzystał z możliwości zatrudnienia osób nieposiadających habilitacji na stanowisku profesora na podstawie obowiązującej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”?
 15. Jakie działania kandydat/ka zamierza podjąć, aby sprzyjać podejmowaniu programów interdyscyplinarnych?
 16. Dywersyfikacja finansowania uczelni ze względu na niewystarczające finansowanie ze środków publicznych jest jednym z najważniejszych wyzwań stających przed władzami uczelni. Jakie źródła przychodów pozadotacyjnych uczelni przewiduje strategia kandydata/tki?
 17. Jakie działania przewiduje kandydat/ka w swojej uczelni w ramach akcji jej odbiurokratyzowania?
 18. Jakie działania planuje realizować kandydat/ka w celu pozyskania wybitnej kadry zagranicznej i studentów zagranicznych?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.