List Koalicji Otwartej Edukacji do ministra nauki i szkolnictwa wyższego ws. działań na rzecz otwartego dostępu do treści naukowych

Home / Aktualności / List Koalicji Otwartej Edukacji do ministra nauki i szkolnictwa wyższego ws. działań na rzecz otwartego dostępu do treści naukowych

List Koalicji Otwartej Edukacji do ministra nauki i szkolnictwa wyższego ws. działań na rzecz otwartego dostępu do treści naukowych

6 kwietnia Koalicja Otwartej Edukacji, do której należą także Obywatele Nauki, wystosowała list do premiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina z zapytaniem o plany działań MNiSW na rzecz wdrażania rekomendacji dotyczących upowszechniania zasady otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce. Przypominamy, że jesienią 2015 r. MNiSW opublikowało dokument wyznaczający kierunki rozwoju OD w Polsce. Dokument ten powstał w wyniku prac zespołu ekspertów zaproszonych do współpracy przez MNiSW (w jego skład wchodzili przedstawiciele KOED, w tym także ON).

Jako Obywatele Nauki wielokrotnie  zwracaliśmy uwagę na znaczenie OD nie tylko w komunikacji naukowej i wymianie wiedzy w kręgu profesjonalistów, ale także na społeczny aspekt rozszerzania dostępu do wyników badań finansowanych ze środków budżetowych. Jako członkowie KOED i sygnatariusze listu apelujemy do obecnych władz MNiSW o docenienie znaczenia kwestii OD dla podnoszenia jakości nauki w Polsce i poprawy jej widoczności w świecie. Zwracamy także uwagę, że jest to jeden z tych obszarów życia naukowego, w których zapóźnienie Polski wobec innych państw (zarówno na poziomie regulacji prawnych, jak i praktyki) jest szczególnie widoczne.

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.