Pismo ON skierowane do MNiSW ws. trybu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawnych

Home / Aktualności / Pismo ON skierowane do MNiSW ws. trybu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawnych

Pismo ON skierowane do MNiSW ws. trybu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawnych

Warszawa, 4 sierpnia 2016 r.Jarosław Gowin

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

 

Od kilku lat Obywatele Nauki mają możliwość opiniowania projektów ważnych dokumentów ministerialnych, co traktujemy jako wyróżnienie i dowód zaufania władz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do naszego ruchu społecznego. Do opracowywanych opinii podchodzimy z należną powagą i staramy się zabierać głos we wszystkich sprawach ważnych dla środowiska naukowego, konsultując projekty dokumentów w możliwie najszerszym gronie naszych członków. Chcielibyśmy, aby tak było i tym razem, gdy przygotowywane są akty wykonawcze, wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu nauki i szkolnictwa wyższego w ramach odbiurokratyzowania – naszym zdaniem w niewystarczającym stopniu – systemu. Nie możemy się jednak pogodzić z wieloletnią już ministerialną tradycją wyznaczania terminów opiniowania kolejnych rozporządzeń w okresie wakacyjnym.

Otrzymawszy do zaopiniowania 8 rozporządzeń, różnej wagi i problematyki w okresie urlopowym, nie jesteśmy w stanie starannie przeanalizować ich treści, aby zgłosić rozsądne uwagi. Rozumiemy, że intencją ministerstwa jest wdrożenie rozporządzeń przez rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego, ale nie widzimy przeszkód, aby termin ten prolongować, na przykład do końca 2016 r.

W przekonaniu, że ministerstwu nie zależy na atrapie konsultacji, lecz na w miarę szerokim ich przeprowadzeniu, usilnie apelujemy do Pana Ministra o znaczące wydłużenie terminów opiniowania rozporządzeń w trosce o ich możliwie najbardziej precyzyjne sformułowania i usunięcie ewentualnych niedoskonałości, powstałych na wcześniejszych etapach prac legislacyjnych.

Łączymy wyrazy poważania

Obywatele Nauki

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.