NCN pozytywnie odpowiada na propozycje zmian w konkursach na zatrudnienie z grantów zgłoszone przez ON

Home / Aktualności / NCN pozytywnie odpowiada na propozycje zmian w konkursach na zatrudnienie z grantów zgłoszone przez ON

NCN pozytywnie odpowiada na propozycje zmian w konkursach na zatrudnienie z grantów zgłoszone przez ON

Z satysfakcją informujemy, że wpłynęło do nas pismo podpisane przez przewodniczącego Rady NCN prof. Janusza Janeczka, w którym zostaliśmy poinformowani o wprowadzeniu zmian do zasad zatrudniania na stanowiska typu post-doc finansowanych ze środków przyznanych w ramach grantów NCN. Zgodnie z decyzją Rady otwarte konkursy na takie stanowiska muszą odbywać się ściśle według reguł określonych przez Radę. Tym samym Rada przychyliła się do naszych postulatów: apelowaliśmy o wprowadzenie regulacji wymuszających przeprowadzanie otwartych konkursów przy rekrutacji członków zespołów naukowych powoływanych do realizacji projektów grantowych.

Szczegóły znajdziecie w załączonym piśmie (PDF)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.