Repozytoria instytucjonalne, dlaczego warto. Tekst z „Forum Akademickiego”

Home / Aktualności / Repozytoria instytucjonalne, dlaczego warto. Tekst z „Forum Akademickiego”

Repozytoria instytucjonalne, dlaczego warto. Tekst z „Forum Akademickiego”

O roli repozytoriów instytucjonalnych pisze na łamach „Forum Akademickiego” Aneta Pieniądz.

 

„W dyskusji o zwiększaniu widoczności międzynarodowej dorobku badaczy pracujących w polskich instytucjach naukowych z reguły pomija się rolę, jaką w tym procesie mogą odegrać otwarte repozytoria instytucjonalne. Repozytoria te, tworzone przez uczelnie i instytuty badawcze, afiliowane najczęściej przy bibliotekach, mają za zadanie gromadzenie i udostępnianie publikacji pracowników danej instytucji, a także zarządzanie nimi. Fundamentalną zasadą jest otwartość, tzn. nieodpłatne udostępnianie wyników badań pracowników każdemu zainteresowanemu (choć z możliwością np. respektowania w określonych przypadkach czasowego embarga)….”

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.