Obywatele Nauki przyłączają się do Apelu KRASP w obronie demokracji

Home / Aktualności / Obywatele Nauki przyłączają się do Apelu KRASP w obronie demokracji

Obywatele Nauki przyłączają się do Apelu KRASP w obronie demokracji

W obliczu ostatnich wydarzeń, które zagrażają konstytucyjnemu porządkowi prawnemu w Polsce, Obywatele Nauki przyłączają się do Apelu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i wzywają przedstawicieli środowiska akademickiego do stanięcia w obronie wartości, które leżą u podstaw demokracji.

 

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w związku z aktualną sytuacją polityczną w kraju

 

Polska jest najwyższym dobrem, jakie posiadamy. Dobrem wspólnym wszystkich obywateli, którego nikomu nie wolno niszczyć.

Środowisko akademickie z przerażeniem obserwuje narastający konflikt i podziały, nie tylko w elitach politycznych, ale i w całym polskim społeczeństwie, grożący nieprzewidywalnymi dla nas wszystkich konsekwencjami tak w kraju jak i zagranicą.

W obliczu podważania podstaw ustroju demokratycznego w Polsce, apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Senatorów i Posłów na Sejm RP oraz polityków wszystkich partii politycznych o stanowienie prawa z poszanowaniem najważniejszego dla każdego Polaka dokumentu – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantującej utrzymanie zasady „trójpodziału władzy”.

Apelujemy także do Pana Prezydenta o niepodpisywanie przyjętych przez Sejm ustaw ze względu na ich niezgodność z Konstytucją oraz niedopuszczalny tryb ich procedowania i podjęcie wraz ze wszystkimi środowiskami stosownych rozmów dotyczących reformy sądownictwa
w naszym kraju.

O wolną, demokratyczną Polskę walczyły całe pokolenia Polaków, nie pozwólmy, by to nasze wielkie wspólne osiągnięcie poszło na marne.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.