List otwarty w sprawie zmian w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Home / Aktualności / List otwarty w sprawie zmian w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

List otwarty w sprawie zmian w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Poniżej publikujemy list otwarty w sprawie zmian, jakie ostatnio wprowadzono w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

List otwarty 684 naukowców w sprawie zmian w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dzieje Polski są częścią historii świata. To na polskiej ziemi miały miejsce wydarzenia o szczególnej doniosłości historycznej – zatrzymanie ekspansji Rosji sowieckiej w Europie, początek II Wojny Światowej, zagłada żydowskiej ludności Europy dokonana przez nazistowskie Niemcy, to w Polsce ruch Solidarności zapoczątkował upadek komunizmu, a negocjacje Okrągłego Stołu stały się wzorem dla pozostałych państw regionu oraz procesów transformacji w innych częściach świata.

Ulokowanie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku miało też globalny wymiar. Koncepcja muzeum wypracowana przez uznanych polskich historyków nie bez czynnej pomocy historyków i muzealników z całego świata, pomyślana została tak by oddawała szczególną rolę Polski w historii II Wojny Światowej, jednocześnie prezentując uniwersalny charakter ludzkiego cierpienia. W ciągu zaledwie kilku miesięcy od otwarcia ekspozycję zwiedziło ponad 300 000 osób, a Muzeum II Wojny Światowej doczekało się entuzjastycznych recenzji ze strony gości z różnych państw, o różnych przekonaniach i poglądach politycznych.

Nic więc dziwnego, że oburzyła nas głęboko decyzja obecnych władz Muzeum o drastycznych ingerencjach w wystawę, m. in. o zastąpieniu kończącego ją filmu, który łączył treść ekspozycji z uniwersalnym przesłaniem o ciągłości historii. Film uświadamiał odwiedzającym, że zbrodnie wojenne, krwawe rewolucje, ale też opór przeciw opresji i totalitaryzmowi mają miejsce również dzisiaj. Obecne władze muzeum próbują zastąpić ten ważny komunikat dla kolejnych pokoleń upraszczającym filmem dotyczącym historii Polski w XX wieku. Dają tym samym do zrozumienia, że narracja przedstawiana w muzeum to zamknięty rozdział historii jednego z wielu państw wschodniej Europy. Traktujemy to jako niedopuszczalną, wręcz barbarzyńską ingerencję w dzieło będące efektem wieloletniej pracy autorów ekspozycji i niosące głęboko humanistyczne przesłanie do całego świata.

Obecne działania władz Muzeum II Wojny Światowej, mające na celu przekształcenie wystawy, uważamy za próbę wykreślenia jej uniwersalnego przesłania i zamienienia tej placówki w instytucję propagandową, która słowo muzeum ma tylko w nazwie. W ten sposób Polska traci jedną z nielicznych instytucji kultury i nauki o prawdziwie międzynarodowym znaczeniu.

Nie chcemy, by Polska istniała w świecie jedynie poprzez obecność przedsiębiorstw o zasięgu globalnym – jak międzynarodowe centrale banków czy centra przemysłu motoryzacyjnego. Chcemy, żeby w Polsce znalazły się również instytucje kultury i nauki o znaczeniu uniwersalnym – godne historycznej roli Polski.

List z podpisami w wersji PDF

dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Ewa Manikowska, prof. IS PAN – Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
dr Anna Stefaniak – Loyola University Chicago
dr Anna Muszewska – IBB Polska Akademia Nauk, Obywatele Nauki
prof.dr hab. Aleksander Bilewicz – Instytut Chemii i Techniki Jadrowej
dr Anna Sobecka – Instytut Historii Sztuki UG
prof. dr hab. Tomasz Schramm – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii
dr Mikołaj Winiewski – Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski
prof.dr hab. Krzysztof Pomian – Centre national de la Recherche scientifique (CNRS), Paris, France
prof. dr hab. Renata Bilewicz – Uniwersytet Warszawski
dr Jacek Kołtan – Europejskie Centrum Solidarności
dr hab. Andrzej Woziński – Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Gdański
prof. Małgorzata Omilanowska – Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. prof. UG Marcin Kaleciński – Instytut Historii Sztuki UG
dr hab Piotr Osęka – Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk
dr Natalia Jarska – Instytut Historii Polska Akademia Nauk
dr Tymoteusz Doligalski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Maria Lewicka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Aleksandra Cichocka – University of Kent
dr hab. Dariusz Libionka – Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk
dr Paweł Mościcki – IBL Polska Akademia Nauk
dr hab. Marcin Filipowicz – Uniwersytet Warszawski
dr Jan Olaszek – Instytut Pamięci Narodowej
dr Grzegorz Sołtysiak
dr Justyna Kowalska-Leder – IKP Uniwersytet Warszawski
dr Artur Markowski – Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski/ Muzeum POLIN
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – IFSiD UG, Instytut Kaszubski
dr Wojciech Marciniak – Instytut Historii UŁ
prof. dr hab. Anna Landau-Czajka – SGGW, Wydział Nauk Społecznych
dr hab. Joanna Krakowska – Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk
mgr Jan Borowicz – Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski
dr hab Martina Ivanova – Uniwersytet Warszawski
Michał Ziątek
dr hab Andrzej Leder – IFIS Polska Akademia Nauk
dr hab. Wojciech Śmieja – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Paweł Dobrosielski – Uniwersytet Warszawski
dr Aleksandra Cislak-Wojcik – Uniwersytet Mikolaja Kopernika
Jakub Petelewicz – Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS Polska Akademia Nauk
dr Magda Szcześniak – Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski
dr Agata Adamiecka-Sitek – Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
dr Eryk Krasucki – Uniwersytet Szczeciński
dr Michał Trębacz – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jacek Leociak – Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Konrad Zieliński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Grzegorz Pac – Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski
dr Monika Piotrowska-Marchewa – Uniwersytet Warszawskir
dr Magdalena Budziszewska – Uniwersytet Warszawski
mgr Hanna Kordowicz – Instytut Historii Polska Akademia Nauk
prof. Andrea Peto – Central European University
Marcin Zaród – Akademia Leona Koźmińskiego
dr hab. Maciej Malicki – Szkoła Główna Handlowa
dr Olga Kaczmarek – Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Lech Witkowski – Akademia Pomorska Słupsk
prof. dr hab. Ryszard Nycz – Uniwersytet Jagielloński/IBL Polska Akademia Nauk
prof.dr hab. Małgorzata Kowalska – Uniwersytet w Białymstoku
dr Wiktor Soral – Uniwersytet Warszawski
dr Dorota Krawczynska – Instytut Badan Literackich Polska Akademia Nauk
dr hab. Maciej Górny, prof. IH PAN – Instytut Historii Polska Akademia Nauk
dr Justyna Górny – Wydział Neofilologii Uniwersytet Warszawski
mgr Paweł Krawczyk – Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk
dr Aleksandra Jaśniewicz
prof.zw.,dr hab. Marek Zaleski – Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Rafał Stobiecki – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Anna Bębenek – Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk
dr Ewa Solska – Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Aneta Kaniak-Golik – Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk
dr Adrian Wójcik – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Łukasz Zaremba – Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
dr hab Paweł Rodak, prof. UW – Université Paris-Sorbonne / Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marcin Grynberg – IBB Polska Akademia Nauk
mgr Ewa Wiatr – Uniwerstet Łódzki
dr Bartłomiej Różycki – Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk
dr Menachem Mirski
dr. Daniel Logemann – Europäisches Kolleg Jena
dr Monika Napora – Instytutu Historii UMCS
dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL
dr hab. Tomasz Kitliński – UMCS
dr hab. Iwona Kurz – Uniwersytet Warszawski
prof. Przemysław Czapliński – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
dr hab. Paweł Leszkowicz – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Pozanń
dr, Grzegorz Krzywiec – Instytut Historii Polska Akademia Nauk
dr. hab. Elżbieta Kraszewska – IBB Polska Akademia Nauk
mgr Michał Kamiński – Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk
Justyna Majewska – Żydowski Instytut Historyczny
prof. zw. dr hab. Marcin Król – Uniwersytet Warszawski
dr Zofia Wóycicka – Centrum Badań Historycznych Polska Akademia Nauk w Berlinie
prof. Bogdan Wojciszke – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
dr Magdalena Żadkowska – IFSiD Uniwersytet Gdański
Dipl. Volkswirt/MBA, Maciej Luszczynski – Berliner Institut f. Familientherapie
prof.dr hab. Antoni Sułek – Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski
dr hab. Mariusz Mazur – UMCS
prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski – Instytut Fizyki, UMK Toruń
mgr Karolina Panz – ISNS Uniwersytet Warszawski
dr Ewa Łepkowska
dr Magdalena Szczypiorska – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Adam Leszczyński – ISP Polska Akademia Nauk
dr hab. Jarosław Kilias – Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr Sławomir Poleszak
dr hab. Agnieszka Kościańska – Uniwersytet Warszawski
dr hab.Katarzyna Barańska – Instytut Kultury Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Marek Woźniak, – UMCS w Lublinie
dr Magdaalena Muszel
prof. Marcin Wodziński – Uniwersytet Wrocławski
Kamila Zebik
prof. Agnieszka Grudzińska – Uniwersytet Paryż Sorbona
dr Ewa Krauss – Uniwersytet w Jenie
dr. Małgorzata Mazurek – Columbia University
dr Ewa Alicja Majewska – Wydział Artes Liberales Uniwersytet Warszawski
dr Michał Krzykawski – Uniwersytet Śląski
dr Agnieszka Haska – Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS Polska Akademia Nauk
Magdalena Macińska – przewodniczka Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
mgr. Alina Skibińska – Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS Polska Akademia Nauk
dr hab. Wacław Forajter – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Marcin Jarząbek – Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński
prof. zw. Małgorzata J. Willaume – UMCS
prof dr hab Elżbieta Grzesiuk – Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk
dr hab.Błażej Brzostek – Uniwersytet Warszawski
dr Honorata Czapinska – MIBMiK
Leszek Bernat – Presse musicale internationale
dr hab. Piotr Perkowski – Uniwersytet Gdański
dr Małgorzata Litwinowicz – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Beata Burzyńska – Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk
dr hab. Piotr Witek – Instytut Historii UMCS
mgr Agnieszka Ślifirska – IPPT Polska Akademia Nauk
dr Andrzej Jakubowski – INP Polska Akademia Nauk
mgr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska – Politechnika Gdańska
dr hab. Anna Engelking – Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk
mgr Robert Szuchta – MHZP POLIN
dr Lidia Jerkiewicz – Uniwersytet Wrocławski
dr Anna Synoradzka – Uniwersytet w Lille
dr hab. Rafal Pankowski – Collegium Civitas, Stow. NIGDY WIECEJ
dr Jakub H. Szlachetko – Uniwersytet Gdański
prof. Andrzej Paczkowski – Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
dr Mariusz Zajączkowski – ISP Polska Akademia Nauk / IPN Lublin
Jadwiga Majchrzak – emerytowany pracownik WUM
dr Nicole Dołowy-Rybińska – Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk
Karolina Ratajczak
Mikołaj Grynberg
dr Kamil Kijek – Uniwersytet Wrocławski
dr Matylda Szewczyk – Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Paweł Żmudzki – Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM – Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr Katarzyna Bojarska – Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk
dr hab. Robert Grzeszczak, prof. UW – WPiA Uniwersytet Warszawski
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano – Uniwersytet Warszawski
dr Krzysztof Pijarski – PWSFTVIT im. Leona Schillera w Łodzi
mgr Sylwia Chutnik – Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski
Iwona Główczyńska
dr hab. Sławomir Sikora – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jan Pomorski – UMCS Lublin
dr Hab. Wojtek Jezierski – Uniwersytet w Göteborgu
dr Sławomir Tryc – Hochschule Zittau/Görlitz
prof. Roman Kuźniar – Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
prof. Tomasz Kizwalter – Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
dr Anna Czaplińska – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Mirosław P. Kruk – Uniwersytet Gdański
mgr Piotr Fortuna – Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr A. Dybczyński, prof.UAM – Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM
dr hab. Adam Manikowski, prof. em – Instytut Historii PAN
dr Michał Jaśkiewicz – Uniwersytet Gdański
prof. dr. Joachim von Puttkamer – Imre Kertész Kolleg, Friedrich-Schiller-Universität Jena
dr hab. Katarzyna Wrzesińska – Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk
prof. Rafał Drozdowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Barbara Klich-Kluczewska – Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński
dr Anna Chełstowska – Instytutu Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Witold Molik – Instytut Historii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Piotr Weiser – Uniwersytet Jagielloński
dr inż. Sebastian Piłsyk – Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk
mgr Maria Danuta Janczewska
dr Dariusz Konstantynów – Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Gdański
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska – Uniwersytet Łódzki / Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
dr Łukasz Sommer – Uniwersytet Warszawski, Katedra Hungarystyki
Beata Rynarzewska
prof. rena Grudzinska-Gross – Instytut Slawistyki, Polska Akademia Nauk
mgr Łukasz Mieszkowski – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Iwona Luba – Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Ryszard Grzesik – Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk
Aleksandra Kresowska
dr Magda Gross – UMD College Park,
prof. Jan Grabowski – University of Ottawa
dr Maria Kobielska – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Stefan Marcinkiewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Maja Grabkowska – Uniwersytet Gdański
mgr Jerzy Szafranowski – Uniwersytet Warszawski
dr Dagmara Binkowska
dr Jacek Serwanski – Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk
Wojciech Ogrodnik – Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski
prof. Anna Zielińska – Instytutu Slawistyki Polska Akademia Nauk
prof dr hab. Barbara Engelking – Centrum Badań nad Zagładą Żydów, IFiS Polska Akademia Nauk
dr Klaudia Niemkiewicz – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
dr Olga Białobrzeska – SWPS Uniwersytet
dr hab. Aleksander Smalianczuk – Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk
dr Stephan Stach – Czeska Akademia Nauk, Instytut Historii Współczesnej, Praga
prof. dr hab. Marek Wilczyński – Uniwersytet Gdański
dr Jakub Muchowski – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Hanna Kmita – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Jaroslaw Kusmierek – Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk
Daniel Tollet, Ingénieur de recherches – Université de Paris IV-Sorbonne et Président de la Société des études juives
dr Izabela Kern-Zdanowicz – Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk
prof. Ireneusz Krzemiński – Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski
mgr inz. Jolanta Wesolowska – nauczyciel Poznan
dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk – Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk
dr inż. arch. Monika Arczyńska – Politechnika Gdańska
Slawomir Grünberg
dr Adam Puławski – IPN oddział Lublin
prof. Piotr Śliwiński – Uniwersytet Adama Mickiewicza
dr Agata Chałupnik – Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski
Dorota Nowak
dr n. med. Anna Maria Ambroziak – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Paweł Zeidler – Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Jacek Karwowski – Instytut Fizyki, UMK w Toruniu, prof. emerytowany
Inż Andrzej Zimowski
dr hab. Joanna Zeidler – em. pracownik Instytutu Chemii Bioorganicznej Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman – Uniwersytet Wrocławski
dr Sylwia Kuźma-Markowska – Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich
dr Piotr Bentkowski – Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique (iPLESP)
mgr Mateusz Cwaliński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Grażyna Borkowska – IBL Polska Akademia Nauk
dr hab. Iwona Kraska-Szlenk – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG – Uniwersytet Gdański
dr Łukasz Męczykowski
dr Agnieszka Pluwak – Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa
prof. Janusz Grzelak, prof. em. – Uniwersytet Warszawski
mgr Robert Chrzanowski – Instytut Pamięci Narodowej
prof. dr hab. Jarosław Płuciennik – Uniwersytet Łódzki
prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek – Uniwersytet Warszawski
dr Anna Witeska-Młynarczyk – IEiAK, Uniwersytet Warszawski / IEiAK UAM
dr hab. Łukasz Gruszczyński – Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia Nauk
prof. Jan T. Gross – Princeton University
prof. dr hab. Jarosław Antoni Wiśniewski – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jacek Wachowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Lilla Hryniewiecka – Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
prof.zw. dr hab. Tadeusz Pilch, prof. em. – Uniwersytet Warszawski
dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska – Uniwersytet Łódzki
prof. Piotr Węgleński – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Rafał Matera – Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
mgr Marcin Fila – WNoZ Uniwersytet Śląski
dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. UŁ – Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
dr Joanna Michlic
prof. Henryk Jankowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Katarzyna Waniek – Uniwersytet Łódzki
prof. Tadeusz Kowalski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Agata Lubowicka – Uniwersytet Gdański
dr hab. Piotr Gąsiorowski, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Tom Junes – European University Institute Florence
dr Radosław Ptaszyński – Uniwersytet Szczeciński
dr Sylwia Męcfal – Uniwersytet Łódzki
dr Anna Rosner – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Anna Okopińska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego
dr Maciej Paprocki – Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium
prof. Jerzy Wojciech Borejsza, – Instytut Historii Polska Akademia Nauk
dr Monika Saczyńska – Instytut Archeologii i Etnologii Polska Akademia Nauk
dr Jędrzej Morawiecki – Uniwersytet Wrocławski
dr Marta Grzechnik – Uniwersytet Gdański
prof.dr hab. Grzegorz Gołembski – Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Jerzy Fiećko – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
mgr Magdalena Zatorska – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Barbara Pogonowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Magdalena Derwojedowa – Instytut Języka Polskiego Uniwersytet Warszawski
dr Nina Nowakowska
prof. dr hab. Henryk Szlajfer – Instytut Ameryk I Europy Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tomasz Torbus prof. UG – Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki
mgr Iwona Kudlińska
prof. dr hab. Maria Prussak – Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk
BA Hons Kamil Otto Walter-Popławski – Oxford Brookes University
dr Michał Parzuchowski – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
dr Dominik Porczyński – Uniwersytet Rzeszowski
dr. Agnieszka Zaganczyk-Neufeld – Ruhr-Universität Bochum
Aleksandra Bańkowska – Instytut Historii Polska Akademia Nauk
dr hab. Marek Węcowski – Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
dr Piotr Chrząstowski – Uniwersytet Warszawski
dr Beata Anna Polak – Pracownia Pytań Granicznych UAM Poznań
mgr Ewa Mikołajczyk-Zając – Uniwersytet Łódzki
dr Tomasz Szerszeń – Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk
dr hab. Izabela Wagner-Saffray – Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski
dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAM
dr Ruta Śpiewak – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk
dr Wiesław Baryła – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
dr hab. Jarosław Fazan – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Roman Kubicki – Instytut Filozofii UAM
Maciej Sobieraj – IPN
dr hab Marcin Zalewski
Monika Szymańska
dr hab. Jakub Morawiec – Uniwersytet Śląski
dr Florian Peters – Institut für Zeitgeschichte Berlin
mgr inż. Krystyna Bińko – IBB Polska Akademia Nauk
dr Monika Spławska-Murmyło
dr Elżbieta Korolczuk – Södertörns högskola
Padraic Kenney – Indiana University, Bloomington, USA
dr Waldemar Dymarczyk – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, prof. IBL – Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk, Warszawa
prof. dr. Krzysztof R. Apt – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Paweł Próchniak – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr Magdalena Buchczyk – University of Bristol
dr hab. Ewa Wiegandt, prof. em. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Marta Koblowska – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Aleksandra Hnatiuk – Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski – Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk
dr Magdalena Nowicka-Franczak – Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
dr Grażyna Goch – Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk, emerytka
dr Magdalena Kozłowska – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Mikołaj Herbst – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Rafał Dobek – Instytut Historii UAM
prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska – Uniwersytet Gdański
dr Joanna Wawrzyniak – Uniwersytet Warszawski (Instytut Socjologii)
prof. dr hab. Krzysztof Konecki – Uniwersytet Łódzki
Alina Gałązka, redaktor
dr hab. inż. Wit Derkowski – Politechnika Krakowska
dr hab. Zbigniew Taszycki
dr hab. Zbigniew Rykiel – Uniwersytet Rzeszowski
dr Agnieszka Hałas – IBB Polska Akademia Nauk
mgr Vladyslava Honcharenko – Uniwersytet Gdański
dr Maciej Kozłowski – Collegium Civitas
prof. dr hab. Maciej Janowski – Instytut Historii Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Halina Manikowska – Instytut Historii Polska Akademia Nauk
dr hab. Ewa Partyga – Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk
dr Piotr Kroll – Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski
dr hab. Anna Kacperczyk – Uniwersytet Łódzki
dr n. med. Wiesław Grzesiuk – emeryt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. Tomasz Polak – Pracownia Pytań Granicznych UAM
dr Ewa Kociszewska – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr Anna Straszewska – Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk w Warszawie
dr hab. Tadeusz Sucharski prof. AP – Akademia Pomorska w Słupsku
prof. dr hab. Adam Walaszek – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Marek Jakuszewski – Uniwersytet Artystyczny Poznań
mgr inż arch Jerzy Kołomycki – SARP, IARP
dr hab. Marcin R. Pauk – Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Architekt M. Chwascinska-Sharel – EURO Design, Cleveland Hts., OH , USA
mgr Olga Świerkot – Uniwersytet Wrocławski
dr Sylwia Szymańska-Smolkin – University of Toronto
dr Hanna Podgórska – Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk
dr Katherine Lebow – University of Oxford
dr hab. Joanna Partyka, Prof. IBL – IBL Polska Akademia Nauk
dr Aleksandra Wojda – Université Paris Sorbonne
prof. dr hab. Małgorzata Leyko – Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Grzegorz Motyka – Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki – Uniwersytet Warszawski
mgr Irena Lewkowicz, wykładowca – Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego
dr Mariusz Panczyk – Warszawski Uniwersytet Medyczny
Małgorzata Cebulska – Miejsce Pamięci Buchenwald/Niemcy
dr Piotr Rosół – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Jan Woleński – emerytowany prof. Uniwersytet Jagielloński
mgr Małgorzata Grzesiuk-Bieniek – Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska – Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk
dr Anna Róża Burzyńska – Uniwersytet Jagielloński
dr Milan Lesiak – Uniwersytet Wrocławski
dr hab Dorota Kozicka – Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński
dr Hanna Trzebna
dr hab. Adam Kopciowski – UMCS
dr ha. Magdalena Siwiec – Uniwersytet Jagielloński
dr Przemysław Strożek – Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Piotr Urbański – Instytut Filologii Klasycznej UAM
dr hab. Joanna Orska. – Uniwersytet Wrocławski
dr Dorota Piramidowicz – Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk Warszawa
prof. dr hab Graźyna Palamarczyk – Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk
dr hab. Magdalena Dudkiewicz – ISNS Uniwersytet Warszawski
mgr Marta Drabińska
prof. dr hab. Dariusz Kosiński – Uniwersytet Jagielloński
dr Marcin Zgliński – Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk
mgr inż Katarzyna Rembarz – Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Urszula Augustyniak – Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski
dr Karolina Dudek
prof. dr hab. Dorota Praszałowicz – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Mirosław Filipowicz prof. KUL – KUL
dr n. fiz. Rafał R. Suszek – Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
dr Elzbieta Skotnicka-Illasiewicz – Team Europe, Centrum Prasowe Europy ŚRODKOWEJ..Iw
dr hab. Aneta Pieniądz – Uniwersytet Warszawski
Mariola Balinska – Muzeum Narodowe w Gdańsku
Lek.stom.Lidia Bebak-Batkiewicz
dr Sabina Tabaczar – Instytut Biologii Doświadczalnej im.M Nenckiego
dr Patryk Wawrzyński – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
dr hab. Katarzyna Grabowska – Wydział Fuzyki, Uniwersytet Warszawski
dr Katarzyna Szafranowska – Uniwersytet Warszawski
dr Adam Gendźwiłł – Uniwersytet Warszawski
dr Katarzyna Lisowska – Uniwersytet Wrocławski
dr Justyna Kraszewska
dr hab.Kordian Bakuła – Uniwersytet Wrocławski
mgr Jarosław Woźniak – Uniwersytet Wrocławski
dr Dominik Pick – Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
mgr Tomasz Piasecki – Uniwersytet Wrocławski
dr Maja Chacińska – Uniwersytet Gdański
mgr, Paweł Borowy – Uniwersytet Wrocławski
prof.dr hab. Łukasz A. Turski
prof. dr hab.inż.Zygmunt Kolenda, prof. em. – Akademia Górniczo-Hutnicza
dr Urszula Makowska – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
dr Katarzyna Murawska-Muthesius – Birkbeck, University of London
prof. dr hab. Ernest Piasecki – Uniwersytet Warszawski
dr Dariusz Leśnikowski – Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego
dr Monika Wąsik – Uniwersytet Łódzki
Jan Przypkowski – Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
dr hab. Mikołaj Cześnik – Uniwersytet SWPS
prof. dr hab. Adam Dziadek – Uniwersytet Śląski
dr hab. Przemysław Mikołajczak, prof. UM – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
mgr Bogumił Burzyński – Artysta i nauczyciel.
dr Erica Lehrer – Concordia University (Canada)
dr hab. Piotr Olaf Żylicz – Uniwersytet SWPS
dr hab. Urszula ZIelenkiewicz – IBB Polska Akademia Nauk
dr Mateusz Chmurski – Humboldt-Universität zu Berlin
dr. hab Joanna Walaszek – Uniwersytet Jagielloński , prof. emeritus
dr hab. Tomasz Swoboda – Uniwersytet Gdański
dr Krzysztof Hoffmann – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
David Ost – Hobart & William Smith Colleges, Nowy Jork, USA
dr Marcin Kościelniak – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Lech Mankiewicz – Centrum Fizyki Teoretycznej Polska Akademia Nauk
mgr Monika Koziar – Uniwersytet SWPS
dr, Marta Miłoszewska – Akademia Teatralna im.A.Zelwerowicza w Warszawie
Prof dr hab inż Maciej Nowicki
dr hab. Elzbieta Michalowska, prof..UŁ – Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Katarzyna Duda – Uniwersytet Jagielloski
mgr Katarzyna Niedźwiecka – Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk
dr Jan Serwin
dr hab. Izabela Janicka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. Andrzej Blikle – prof. emerytowany
dr hab. Jerzy Pysiak – Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
mgr Katarzyna Wielechowska – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Marta Leśniakowska, prof. IS PAN – Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk
prof dr hab. Małgorzata Fuszara – Uniwersytet Warszawski
dr Natalia Lemann – Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki
prof. Karolina Prykowska-Michalak – Uniwersytet Łódzki
prof. Aleksander Bursche – Uniwersytet Warszawski
prof. Stanisław Krajewski – Uniwersytet Warszawski
dr Sebastian Adamkiewicz – Fundacja Nauk Humanistycznych
dr Adam Aduszkiewicz
prof.dr hab. Danuta Danek – prof. emerytowany IBL Polska Akademia Nauk
M.Sc Andrzej Olkiewicz
dr Katarzyna Kolendo-Korczak – Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk
dr Artur Markowski – Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski/ Muzeum POLIN
dr hab. Shoshana Ronen prof. UW – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński – Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki
mgr Ewa Janicka-Thomas – Studium Języków Obcych, Uniw.Przyrodniczy, Poznań
mgr Grażyna Chmielewska – Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk
prof. dr hab Ewa Łubieniewska – Uniwersytet Pedagogiczny im KEN W Krakowie
prof. dr. hab. Barbara Holzer – U. W. Collegkum Civitas.
prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski – Uniwersytet Warszawski
dr Tytus Izdebski – I Społeczne LO w Warszawie
dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Jan Węgleński – emerytowany prof.Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula – Centrum Fizyki Teoretycznej Polska Akademia Nauk
dr Aleksandra Bilewicz – Instytut Studiów Społecznych im. Roberta B. Zajonca Uniwersytet Warszawski
mgr Klaudia Markowska
Krystyna Janda
dr Karolina Łabowicz-Dymanus – Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński – członek czynny PAU
dr Mikołaj Pawlak – Uniwersytet Warszawski
dr Jerzy Illg – SIW Znak, Kraków
dr Katarzyna Górniak – Politechnika Warszawska
dr Alina Brzuska-Kępa – Uniwersytet Łódzki
Janusz Polowczyk
Katarzyna Wojtysiak-Rey
prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda
dr Piotr Goldstein – Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Katarzyna Dąbrowska
dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN – Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk
dr Karol Franczak – Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Katarzyna Rosner, prof. em.
dr Pawel Sasanka – Instytut Pamieci Narodowej
Agnieszka Holland – reżyser filmowy, magister sztuki
prof.dr hab. Danuta Walczak-Duraj – Katedra Socjologii Polityki i Moralności UŁ
mgr Małgorzata Szlaga
dr Michał Moch – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński – Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Agata Bielik-Robson – Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk
prof. Karol Zyczkowski – Instytut Fizyki Uniwersytet Jagielloński/ CFT Polska Akademia Nauk
prof. Włodzimierz Borodziej – Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
dr Dorota Sosnowska – Uniwersytet Warszawski
dr Mikołaj Ratajczak – Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk
dr Piotr Kubkowski – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Paweł Bukowiec – Uniwersytet Jagielloński
dr hab Monika Płatek, prof. UW – WPiA Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marek Łaziński – Uniwersytet Warszawski
dr Grzegorz Łach – Uniwersytet Warszawski
dr Maria Cieśla – IH Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Krzysztof Trybuś – UAM w Poznaniu
dr Joanna Więckowska
Mariusz Gąsior – Imperial War Museums, Great Britain
mgr Marian Witalis
prof.dr hab Magdalena Fikus – Emeryt
prof.dr hab. Joanna Rytka – IBB Polska Akademia Nauk
dr Magdalena Ciura – UMCS
mgr Agnieszka Skwierczyńska-Kaczmarek
mgr Robert Statkiewicz – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab., dr HC Antoni Mazurkiewicz – Instytut Podstaw Informatyki Polska Akademia Nauk
mgr Maria Babińska – Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
dr Olga Linkiewicz – Instytut Historii Polska Akademia Nauk
dr Jan Szkudliński – Muzeum Miasta Gdyni
dr hab. Hanna Osiecka-Samsonowicz – Instytut Sztuki PAN
dr Ewa Korulska
dr hab. Kazimierz Adamczyk – Uniwersytet Jagielloński
mgr Piotr Hummel – Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Bogna Neumann
prof. dr hab. Jerzy Kochanowski – Instytut Historyczny UW
prof. zw. Lidia Cierpiałkowska – Uniwersytet Adama Mickiewicza
prof. Hanna Zaremska – Instytut Historii PAN
prof. Maryla Hopfinger – IBL PAN
dr Tomasz Załuski – Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki
dr Anna Ziomkiewicz-Wichary – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalne PAN
mgr Barbara Bielawska-Dębowska
dr Piotr Morawski – Instytut Kultury Polskiej UW
Krystyna Tarska-Pzybycień
prof. Zdzisław Najder
dr Jan Jakub Surman – IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Kunstuniversität Linz
Jerzy Stępień, sędzia w stanie spoczynku
prof.dr hab. Jan Kofman
dr hab. Jan Skórzyński – Collegium Civitas
dr hab Grazyna Szwat-Gyłybow – Instytut Slawistyki PAN
dr hab. med. Tomasz Gabryelewicz prof. IMDiK – IMDiK im. M. Mossakowskiego, PAN
prof.. Barbara Törnquist-Plewa – Lund University, Szwecja
dr Julia Kubisa – Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski
dr Rafał Żytyniec
dr Zofia Zasacka – Biblioteka Narodowa
prof.. Norman Davis
mgr. Natalia Frankowska – Uniwersytet SWPS
prof.. Krzysztof Stala – University of Copenhagen
dr Barbara Pawłowska-Zydor, prof. emeritus – Instytut Socjologii UAM
dr hab. Piotr Salustowicz – Uniwersytet SWPS
dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS – UMCS, Lublin
dr Karolina Sztandar-Sztanderska – Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
dr. John Micgiel – Uniwersytet Warszawski
dr Michał Kotnarowski – Instytut Studiów Politycznych PAN
prof. dr.hab. Ewa Graczyk – Uniwersytet Gdański
Leonard Neuger, prof. em. – Uniwersytet Sztokholmski
prof.. Michał Kowalczyk – Universidad de Chile
dr hab, Daniel Grinberg, prof UwB – Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytetu w Białystoku
dr Marcin Menkes – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Martyna Grądzka-Rejak – Instytut Pamięci Narodowej
dr hab. Marcin Zaremba – Imstytut Historyczny UW
prof. Maciej Lewenstein – ICFO – Instytut Fotoniki w Castelldefels
dr hab. Marcin Kurek – Uniwersytet Wrocławski
dr Maria Napiontkowa – Instytut Sztuki PAN
dr Karolina Wigura – Uniwersytet Warszawski, Kultura Liberalna
dr Jarosław Kuisz – Uniwersytet Warszawski, Kultura Liberalna
dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Paula Sawicka – Otwarta Rzeczpospolita
prof. dr hab. Edmund Kizik – Instytut Historii PAN / Uniwersytet Gdański
Dr Marcin Napiórkowski – Uniwersytet Warszawski
Peter Johnsson, senior correspondent – Forum för Levande Historia, Stockholm
dr hab. Jarosław Korbicz – Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Ewa Domańska – Instytut Historii UAM
prof.Stanislaw Brosowski – Stockholms Dramatiskahogskolan
dr Łukasz Krzyżanowski – Freie Universitaet Berlin
mgr Jolanta Różalska – Instytut Sztuki PAN
prof.dr hab. Henryk Samsonowicz – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jolanta Kurkiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Małgorzata Sikorska – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Ireneusz Grabowski – Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Irma Allen – KTH Royal Institute of Technology
dr hab. Marek Janicki – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG – Uniwersytet Gdański
Lidia Siorek, medical doctor – Akademia Medyczna , Wroclaw
dr hab. Maria Tarnogórska – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Michal Bron Jr – Södertörn University, Stockholm
dr Katarzyna Grabowski – IBB
dr hab Agnieszka Dzikowska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
dr Piotr Kuropatwiński, em. – Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Michał Dadlez – Instytut Biochemii i Biofzyki PAN
dr Katarzyna Puzon – Humboldt Universität
dr Bartłomiej Latos
Julian Lewenstein – IES Menedez y Pelayo
dr Joanna Ostrowska
dr Tomasz Rakowski – Uniwersytet Warszawski
Natasza Majewska – Uniwersyttet Watszawski
prof. Krzysztof Jeglinski – KJForm, Nyckelviksskolan, Szwecja
prof. dr hab. Agnieszka Salska – emerytowany prof. zw. UŁ, prof.zw PWSZ w Koninie
prof. Dariusz Stola – Muzeum Polin
dr Radosław Lewandowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Bartłomiej Krupa – Instytut Badań Literackich PAN
dr hab. Maciej Duszczyk – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Alina Cała
dr Agata Lewandowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr hab. Katarzyna Prot-Klinger – Akademia Pedagogiki Specjalnej
dr Jarosław Pałka
prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz – CSNE UWr
dr Adam Kożuchowski – Instytut Historii PAN
dr Monika Sus – Hertie School of Governance
dr hab. Sławomir M. Nowinowski prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Małgorzata Łukianow – Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr hab. Jerzy Jańczak, prof.em. – Uniwersytet Gdański
Natalia Sineaeva-Pankowska – Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”
dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek – Politechnika Świętokrzyska
prof. dr hab. Jacek Tebinka – Uniwersytet Gdański
dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska – Uniwersytet Warszawski
dr Anna Tarnowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof.matematyki Jan Wehr – University of Arizona
dr hab. Jakub Urbanik – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
dr Audrey Kichelewski – Instytut historyczny, Uniwersytet we Strasburgu
Robert Symcha Pierczyk
prof. Krzysztof Nowicki – Uniwersytet w Lund, Szwecja
prof. Marek Trippenbach – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Paweł Możdżyński – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
dr Hubert Bilewicz – Uniwersytet Gdański
dr Agnieszka Dauksza – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. IH PAN – Instytut Historii PAN
dr Tomasz Cebulski
dr hab. Ewa Nawrocka, prof.. em. – Uniwersytet Gdański
dr hab. Agnieszka Graff-Osser – Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
mgr Aliaksandr Petukhou – Государственный архив Могилёвской области
dr Małgorzata Durska – Uniwersytet Warszawski
dr Wiesław Jelonek – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Wydz. Sztuki w Radomiu
dr inż. arch. Łukasz Pancewicz – Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
prof dr hab Elżbieta Adamowicz – SGH
prof. Wiesław Wydra – UAM Poznań
dr hab. Anna Weronika Brzezińska – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
prof. dr hab. Marek Kuś – Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
dr hab. Izabela Skórzyńska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Izabella Main – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Anita Borkowska
Krzysztof Czyżewski – Fundacja Pogranicze
mgr Weronika Kobylińska-Bunsch – Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski
Krzysztof Pruszkowski – Artysta malarz
Dr Stanley Bill – University of Cambridge
dr Zofia Trębacz – Żydowski Instytut Historyczny
dr Michał Brzozowski – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marta Koval – Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Robert Traba – Centrum Badan Historycznych PAN w Berlinie
dr Margareta Faust – Paryz
mgr Ivka Macioszek
dr Łukasz Smyrski – Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski
dr Agata Skórzyńska – Instytut Kulturoznawstwa, UAM Poznań
prof. dr hab. Leszek Zasztowt – Uniwersytet Warszawski
dr Ewa Klekot – Uniwersytet Warszawski / School of Form (Uniwersytet SWPS)
dr Adam Sitarek – Uniwersytet Łódzki / Instytut Pamięci Narodowej
dr hab. Jerzy Kałążny, prof. UAM – Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu, Instytut Filologii Germańskiej
prof. John Connelly – University of California, Berkeley
Łukasz Jarosz
dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. UG – Uniwersytet Gdański
dr Dobrochna Kałwa – Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
dr Edyta Gawron – Instytut Jagielloński
dr Piotr Filipkowski – Instytut Filozofii i Socjologii PAN / Uniwersytet Wiedeński
dr hab. Krzysztof Jaskułowski, prof. USWPS – Uniwersytet SWPS
dr hab. Kwiryna Ziemba prof. UG – Uniwersytet Gdański
dr Łukasz Andrzejewski – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Anita Borkowska – Uniwersytet Warszawski
prof. Elizabeth Clark – West Texas A&M University, USA
prof. dr hab. Andrzej Friszke – Polska Akademia Nauk
dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG – Uniwersytet Gdański
dr Daniel Tilles, adiunkt – Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek – Politechnika Świętokrzyska
dr hab. Piotr Korduba, prof. UAM – Instytut Historii Sztuki UAM
dr hab. Wojciech Browarny, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
prof.dr hab.Jacek Bomba, prof. Emeritus – UJ CM
prof. dr hab. Marta Wyka – Uniwersytet Jagielloński
dr Mariusz Jastrząb – Akademia Leona Koźmińskiego
prof.dr hab. Marcin Kula – Akademia Teatralna im.A.Zelwerowicza
dr hab. Cezary Banasiński – Wydział Prawa i Administracji UW
dr hab. Anna Majewska-Tworek – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab Franciszek Apanowicz – Uniwersytet Gdański
Andrzej Czyżewski – Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
prof. dr hab. Zbigniew Opacki – Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego
dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz – IBL PAN
dr. hab. Anna Majmieskułow, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof.dr hab. Teresa Walas, prof. em. – Uniwersytet Jagielloński
dr. hab. Zbigniew Pucek – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
dr Andrzej Kompa – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny
dr Katarzyna Waszczyńska – Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytet Warszawski
dr hab. Julian Kwiek – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
prof.. dr hab.. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska – Uniwersytet Gdański
dr Michał Wenzel – Uniwersytet SWPS
prof. dr hab. Marek Góra – Szkoła Główa Handlowa
prof. dr hab. Antoni Ziemba – Uniwersytet Warszawski i Muzeum Narodowe w Warszawie
Dariusz Jeziorny – Katedra Historii Powszechnej Najnowszej UŁ
prof.dr hab. Andrzej Żbikowski – Żydowski Instytut Historyczny
prof. dr hab Klaus Bachmann – Uniwersytet SWPS
Magdalena Sacha – Uniwersytet Gdański
dr Magdalena Abraham-Diefenbach – Europejski Uniwersytet Viadrina
mgr Agata Lakomy-Gawryszewska – Klinika i Katedra Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia
Elżbieta Głąbkowska – emerytowany bibliotekoznawca, Warszawa
dr Maciej Dajnowski – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov, prof. IH PAN – Instytut Historii PAN
prof. Stefan Jackowski – Uniwersytet Warszawski
dr Marzena Cichosz – Uniwersytet Wroclawski
prof. Joanna Niżyńska – Indiana University, Bloomington (USA)
prof. dr hab. Mirosław Kofta – Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
Jan Daniluk – Muzeum Sopotu
prof. dr hab. Wojciech Wiślicki – Narodowe Centrum Badań Jądrowych
dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof.dr hab. Irena E.Kotowska – Instytut Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zofia Biernacka – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
mgr Antonina Heath – Uniwersytet Adama Mickiewicza
prof. Maja Komorowska

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.