Weź udział w ankietach ON: „Zatrudnienie w nauce – droga przez mękę?” i „Dobre praktyki a wynagrodzenia”

Home / Aktualności / Weź udział w ankietach ON: „Zatrudnienie w nauce – droga przez mękę?” i „Dobre praktyki a wynagrodzenia”

Weź udział w ankietach ON: „Zatrudnienie w nauce – droga przez mękę?” i „Dobre praktyki a wynagrodzenia”

1. Zatrudnienie w nauce – droga przez mękę?
 

Zapraszamy serdecznie do wypełnienia noworocznej ankiety dotyczącej zatrudniania w nauce: „Zatrudnienie w nauce – droga przez mękę?”. Często w naszych dyskusjach przewija się temat konkursów, umów i ogółem naboru do pracy w nauce i szkolnictwie wyższym. Poszukiwanie pracy przez naukowców, jak również poszukiwania pracowników (i doktorantów) przez pracodawców bywają niesatysfakcjonujące (dla obu stron). Nasz tekst dotyczący odpływu kadr z nauki spotkał się z dużym odzewem, dlatego też chcielibyśmy usystematyzować dyskusję i kolejne analizy opracować, korzystając z Państwa opinii i doświadczeń. Odpowiedzi zbieramy do 1.03.2018.

Przejdź do ankiety

2. Dobre praktyki a wynagrodzenia

W związku z obniżeniem wynagrodzeń na wielu uczelniach od stycznia 2018 , wynikającym m.in. ze zmian w prawie podatkowym, dyskusja wokół temat płac w nauce i szkolnictwie wyższym wybuchła na nowo. Chyba wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że wynagrodzenia w tej sferze są niesatysfakcjonujące, a czasem wręcz uwłaczające (minimalna pensja asystenta to zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem ok. 2400 zł brutto). Nie mamy złudzeń co do tego, że sytuacja finansowa naukowców zmieni się radykalnie w najbliższym czasie. Warto jednak rozważyć, czy poza apelami o podniesienie nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę, nie możemy wskazać sposobów, które wpłynęłyby na poprawę warunków zatrudnienia. W ostatnich dniach opublikowaliśmy tekst Jakuba Brdulaka, m.in. o wynagrodzeniach w programie Erasmus+ oraz o palącym problemie selekcji negatywnej w dopływie kadr do nauki. Obywatele Nauki od początku swojego istnienia próbują nie tylko diagnozować i nagłaśniać problemy, ale także zbierać propozycje rozwiązań. Dlatego też zapraszamy do udziału w anonimowej ankiecie o dobrych praktykach spotykanych w instytucjach naukowych i propozycjach oddolnych, które mogłyby doprowadzić do poprawy naszej sytuacji finansowej. Chcemy zgromadzić pomysły, jak zwiększać wynagrodzenie aktywnych pracowników nauki (a także jakie działania mogliby podjąć celu decydenci, bez skokowego podniesienia nakładów z budżetu) oraz co możemy sami robić, żeby być lepiej wynagradzani (poza działaniami ostatecznymi, czyli np. strajkiem). Zebrane opinie przedstawimy w syntetycznym opracowaniu. Zapraszamy do wypełnienia ankiety do 1.03.2018: „Dobre praktyki a wynagrodzenia”
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.