Obywatele Nauki w obronie wolności badań naukowych

Home / Aktualności / Obywatele Nauki w obronie wolności badań naukowych

Obywatele Nauki w obronie wolności badań naukowych

15 marca b.r. dwaj przedstawiciele partii PiS senator Artur Warzocha (z wykształcenia pedagog) i senator Rafał Ślusarz (z wykształcenia lekarz) skierowali do marszałka Senatu RP oświadczenie dotyczące wykładu naszego kolegi i członka Ruchu Społecznego Obywatele Nauki prof. Michała Bilewicza. Senatorowie RP zarzucili prof. Bilewiczowi nierzetelność naukową, stronniczość, manipulację i działanie „niezgodne z polską racją stanu”. Obraźliwie odnieśli się także do uczestników i gości konferencji poświęconej rocznicy Marca 1968 organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Instytut Socjologii UW i Instytut Historyczny UW.

My, Obywatele Nauki, stanowczo protestujemy przeciwko wypowiedziom polityków podważających kompetencje naukowców i wyniki ich badań. Sprzeciwiamy się motywowanym ideologią i doraźnym interesem politycznym próbom dyskredytowania osoby i osiągnięć naukowych prof. Bilewicza. Chwila, w której kryterium oceny naukowca staną się opinie działaczy tej czy innej partii niemających jakiejkolwiek wiedzy merytorycznej na temat danej dyscyplin naukowej i metodologii prowadzonych w jej ramach badań, będzie początkiem końca nauki w Polsce. Za oburzające uważamy próby wywierania przez senatorów nacisku na władze resortów odpowiadających za instytucje kultury i nauki oraz na publiczne instytucje grantodawcze (NCN).

Nauki nie tworzy się zgodnie z poglądami danej opcji politycznej czy jakkolwiek rozumianą racją stanu, naukę tworzy się w imię dążenia do prawdy, nawet jeśli ta prawda nie podoba się politykom. Tej zasady zobowiązaliśmy się przestrzegać w przysiędze doktorskiej. Wolność badań naukowych jest fundamentem istnienia nauki i wypełniania przez nią jej społecznej roli. My, Obywatele Nauki, ze wszystkich sił będziemy tej zasady bronić.

Oceńcie sami. Tu można znaleźć Oswiadczenie skierowane do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a tutaj link do nagrania wykładu prof. Michała Bilewicza.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.