Opinie ON o projektach rozporządzeń dot. ewaluacji oraz wykazów czasopism

Home / Aktualności / Opinie ON o projektach rozporządzeń dot. ewaluacji oraz wykazów czasopism

Opinie ON o projektach rozporządzeń dot. ewaluacji oraz wykazów czasopism

Obywatele Nauki przygotowali opinie na temat dwóch kolejnych projektów rozporządzeń MNiSW

w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (z dn. 27 lipca 2018 r.)

w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (z dn. 30 lipca 2018 r.)

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przesłały nam swoje uwagi. Staraliśmy się je uwzględnić w naszym stanowisku.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.