Popieramy strajk nauczycieli

Home / Aktualności / Popieramy strajk nauczycieli

Popieramy strajk nauczycieli

Obywatele Nauki popierają strajk nauczycieli, ponieważ pełnią oni kluczową rolę dla społeczeństwa. To właśnie nauczyciele razem z rodzicami mogą kształtować postawy przyszłych pokoleń i są współodpowiedzialni za proces edukacji. Temat wynagrodzeń nie jest oczywiście jedynym obszarem zaniedbania, ale jest niezbędnym warunkiem do elementarnej godności tej grupy zawodowej.

Obywatele Nauki od początku swojego istnienia domagają się całościowego patrzenia na proces kształcenia od przedszkola aż po uniwersytety trzeciego wieku. Dane na temat słabości i potrzeb edukacji w Polsce są powszechnie dostępne.

Zależy nam na:

  • spójnym systemie edukacji z wizją jego rozwoju,
  • zreformowaniu systemu kształcenia przyszłych nauczycieli,
  • dowartościowaniu pracy nauczycieli nauczania powszechnego i akademickiego,
  • upowszechnianiu metody naukowej i myślenia opartego na faktach.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.