Ankieta: Jakiej Polskiej Akademii Nauk potrzebujemy?

Home / Aktualności / Ankieta: Jakiej Polskiej Akademii Nauk potrzebujemy?

Ankieta: Jakiej Polskiej Akademii Nauk potrzebujemy?

Trwa dyskusja o tym, jak zmienić ustawę o PAN. W dyskusji tej dominują przede wszystkim głosy osób obecnie sprawujących władzę – prezesa PAN i dyrekcji instytutów, a także Ministra Nauki. Nieliczne i słabo słyszalne są opinie innych interesariuszy (jak AMU PAN). Dyskusja ta sprowadza się, niestety, często do spraw drugorzędnych z punktu widzenia polskiego systemu nauki jako całości. Tymczasem aktualna pozostaje wciąż diagnoza sformułowana przez ON w Pakcie dla Nauki w 2015 r.: „Aktualna formuła funkcjonowania PAN ma charakter hybrydowy. Połączono korporację uczonych, obejmującą wydziały i oddziały, komitety naukowe i problemowe, akademię młodych uczonych, komisję do spraw etyki w nauce oraz komisję rewizyjną, z działaniem jednostek naukowych. W wyniku historycznych zaszłości ani status członków PAN nie łączy się z należnym prestiżem, ani związek korporacji z instytutami nie tworzy wydajnej struktury. Obecnie funkcjonujące komitety naukowe Akademii oraz instytuty i wydziały odpowiadające sobie ze względu na specjalność naukową nie współpracują w sposób właściwy. Społeczność naukowa w Polsce w niewielkim stopniu uznaje członków Akademii za swoich naturalnych reprezentantów. Kompetencje członków PAN oraz ich zadania nie są wyraźnie określone”.

W tej sytuacji i wobec braku konstruktywnych kompromisowych propozycji dotyczących przyszłości PAN ze strony organów zarządzających tą instytucją Obywatele Nauki uważają, że wysłuchać należy przede wszystkim tych, którzy na co dzień współtworzą dorobek naukowy Akademii, a także tych, którzy patrzą z zewnątrz na PAN z myślą o potrzebie usprawnienia całości systemu nauki w Polsce. Dlatego też zapraszamy Państwa do udziału w formułowaniu opinii o tym, czym właściwie PAN powinna być. Wyniki ankiety upublicznimy w formie zbiorczego opracowania. Chcielibyśmy, by stało się ono punktem wyjścia do oddolnej dyskusji o przyszłości PAN.

LINK DO ANKIETY

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.