Stanowisko ON ws. programów edukacyjnych „Szkoła z TVP”

Home / Aktualności / Stanowisko ON ws. programów edukacyjnych „Szkoła z TVP”

Stanowisko ON ws. programów edukacyjnych „Szkoła z TVP”

Jako naukowcy, rodzice i obywatele wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec jakości prowadzonej przez Telewizję Publiczną działalności edukacyjnej w ramach cyklu “Szkoła z TVP”. Prowadzący transmitowane zajęcia popełniają rażące błędy merytoryczne. Forma zajęć video oferowana dzieciom i młodzieży przez TVP pozwala sądzić, że nauczyciele prowadzący nie zostali w żaden sposób przygotowani do przekazywania wiedzy na wizji. Realizacja programów, jak i sposoby przedstawiania treści merytorycznych, są archaiczne i anachroniczne. Zajęcia prowadzone są bez pomysłu i określenia wyraźnych celów kształcenia. Zamiast wspierać edukacyjnie dzieci, w szczególności te, które nie mają dostępu do nowoczesnych środków nauczania zdalnego, programy te czynią z nauki i pracy nauczycieli farsę. Wrażenie przygotowania programów w pośpiechu i przy zaangażowaniu minimalnych środków jest wyjątkowo przykre w kontekście rozmachu przedsięwzięć rozrywkowych realizowanych przez TVP.

Protestujemy przeciwko takim formom kształcenia. Programy edukacyjne powinny być realizowane pod nadzorem merytorycznym ze strony kompetentnych metodyków nauczania – zarówno nauczania początkowego, jak i w zakresie nauczania przedmiotowego. Ze strony Telewizji Polskiej oczekiwalibyśmy zaś zaangażowania nauczycieli przygotowanych do roli prowadzących oraz profesjonalnego podejścia do technicznego opracowania tych programów.

Pragniemy zwrócić uwagę, że programy TVP realizowane w ramach cyklu “Szkoła z TVP” przez swą formę i treść deprecjonują zawód nauczyciela. Ukazując nieporadnych prowadzących, obniżają autorytet całego środowiska nauczycielskiego, którego krytyką Telewizja Publiczna zajmowała się wyjątkowo aktywnie podczas ubiegłorocznego strajku. Nie ma na to naszej zgody!

Jednocześnie z satysfakcją odnotowujemy, że wielu naukowców-popularyzatorów i nauczycieli we własnych domach przygotowuje audycje internetowe o dużej wartości merytorycznej, atrakcyjne wizualnie i budzące ciekawość odbiorców. Mogą być one swobodnie wykorzystywane w kształceniu zdalnym na wszystkich poziomach nauczania. Serdecznie im za to dziękujemy!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.