Przejrzyste i otwarte konkursy na zatrudnienie – nowa akcja ON

Home / Dobre Praktyki / Przejrzyste i otwarte konkursy na zatrudnienie – nowa akcja ON

Przejrzyste i otwarte konkursy na zatrudnienie – nowa akcja ON

Inicjatywa Obywateli Nauki „Przejrzyste i otwarte konkursy na zatrudnienie”

Jednym z poważnych problemów nauki w Polsce wciąż jest brak otwartości i przejrzystości konkursów na zatrudnienie w instytucjach akademickich i naukowych. Mimo istniejących regulacji prawnych, często zdarza się, że formuły konkursów nie są wystarczająco przejrzyste, wymagania konkursowe preferują z góry ustalone osoby, zwycięzcą nie zawsze zostaje najlepszy merytorycznie kandydat, a terminy składania wniosków są zbyt krótkie, by o otwierającym się stanowisku mogli dowiedzieć się wszyscy zainteresowani. Obywatele Nauki popierają wdrożenie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Dokumenty te normują w sposób wzorowy zasady i procedury związane z rekrutacją naukowców.

Bardzo trudno jednak zmienić złe praktyki. Obywatele Nauki planują zatem monitorować przebieg procesu zatrudnienia na polskich uczelniach publicznych oraz w instytucjach naukowych w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej. Mamy świadomość, że żądanie dostępu do dokumentacji konkursowej może skutkować ostracyzmem wobec osoby zainteresowanego. Chcemy zatem pośredniczyć w takich działaniach.

Ogłaszamy, że będziemy występować w imieniu wszystkich osób biorących udział konkursach, których przebieg wzbudził wątpliwości. Prosimy o informowanie nas o takich przypadkach. Wystosujemy odpowiednie pismo do instytucji ogłaszającej konkurs, a w przypadku odmowy ujawnienia dokumentów, rozpoczniemy o to starania drogą sądową. Oczywiście gwarantujemy anonimowość wszystkim zwracającym się do nas o pomoc.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: konkursy@obywatelenauki.pl  .

Naszą akcję wspiera, i będzie o niej informować 

Patrz: Forum Akademickie (16.10.2015).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.